"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an huyện An Dương: Tăng cường chấn chỉnh công tác điều lệnh

Cập nhật: 01/07/2020 09:59

Quý 2 năm 2020, Công an huyện An Dương chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chí thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 02 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016-2020. Công an các xã, thị trấn tăng cuỡng kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh CAND, duy trì nghiêm túc tư thế, tác phong, lễ tiết của CBCS, nhất là CBCS trong khi thi hành công vụ.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện đón đảng viên cao tuổi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân

Cùng với đó, các đơn vị tích cực vận động CBCS quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình CBCS khó khăn với tổng kinh phí 15,6 triệu đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317570
Trực tuyến: ...