"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh công tác chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân

Cập nhật: 16/09/2021 18:41

Trong quý 3 năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác chấp hành Điều lệnh CAND, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng lực lượng, quản lý chặt chẽ CBCS, đưa công tác Điều lệnh vào nề nếp, phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dụng văn hóa giao tiếp, úng xử văn minh khi thực thi công vụ, tiếp xúc với nhân dân.

Nhiều CBCS nữ tham gia chốt liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cửa ngõ thành phố

Trong đó, Đội Điều lệnh - Quân sự - Võ thuật (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) tiếp tục tăng cưòng kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh tại Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là kiểm tra tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành, các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng quân dụng đối với lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị, góp phần nâng cao kỹ năng quản lý, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, chiến đấu.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185705
Trực tuyến: ...