"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội phụ nữ Công an thành phố với 67 phần việc phục vụ nhân dân

Cập nhật: 03/09/2020 16:43

Thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn,     vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, 2 năm qua, Hội Phụ nữ CATP đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả 67 phần việc phục vụ nhân dân, 13 công trình “phòng tiếp dân kiểu mẫu”, 29 bếp ăn tập thể tại Công an các đơn vị, địa phương.

Hội phụ nữ Báo An ninh Hải Phòng CATP tặng khẩu trang Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng

Hội Phụ nữ CATP cũng đã triển khai đến 100% cán bộ hội viên Chương trình “Nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng” với nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa thiết thực, nhân văn, trong đó đã kêu gọi kinh phí xây dựng 20 “mái ấm tình nghĩa” trên địa bàn thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543272
Trực tuyến: ...