"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được giải quyết đúng quy định, quy trình, bảo đảm tiến độ

Cập nhật: 07/07/2020 06:54

Để tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân đến liên hệ làm việc, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã bố trí bộ phận thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”; rà soát, niêm yết công khai các thủ tục, quy định về tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Đơn vị cũng tiến hành rà soát, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp và nhân dân.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tích cực hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và khu công nghiệp về kỹ năng PCCC và CNCH

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của CBCS, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ được giải quyết đúng quy định, quy trình và bảo đảm về tiến độ thời gian trả kết quả, không có trường hợp nào trả kết quả bị muộn so với quy định. Đơn vị cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, chỉnh sửa, xây dựng dự thảo 14 quy trình nghiệp vụ về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ để nghiên cứu, cập nhật bổ sung các quy định mới, chuẩn bị tham mưu Giám đốc CATP ban hành thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng CATP Hải Phòng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 7423627
Trực tuyến: ...