"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tổ chức 96 lần tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho 9.111 người

Cập nhật: 24/08/2021 11:16

Quý 2 năm 2021, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN tập trung cao cho công tác chuyên môn, chủ động điều động CBCS, phương tiện, tổ chức cứu chữa kịp thời 17 vụ hỏa hoạn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở trọng điểm hướng dẫn xây dựng 101 phương án chữa cháy, 51 phương án cứu hộ; tổ chức thực tập 30 phương án chữa cháy, đạt kết quả tốt, qua đó hoàn thiện các phương án chũa cháy sát với tình hình thực tế, ngăn chặn cháy nổ ngay tại cơ sở.

Tuyên truyền PCCC tại địa bàn cơ sở

Cũng trong quý 2, đơn vị tổ chức 96 lớp tuyên truyền về PCCC cho 9.111 người với thời lượng 234 giờ, mở 18 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cấp giấy chứng nhận cho 658 người, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, trong thời gian qua, đơn vị đã bố trí đủ CBCS tham gia các chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh Covid- 19, nhiều đồng chí lãnh đạo đơn vị làm tốt vai trò chốt trưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750211
Trực tuyến: ...