"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai phòng chống bão số 2

Cập nhật: 02/08/2020 12:25

Ngày 1-8, CATP yêu cầu công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu, thuyền khai thác thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè thủy sản, không để người trên các tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo.

Rà soát các phương án ứng phó với thiên tai để thực hiện tốt theo phương châm "4 tại chỗ", thường xuyên theo dõi mọi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động triển khai biện pháp phòng chống bão, tuyệt đối không chủ quan.

Có phương án tăng cường lực lượng bảo đảm ANTT, TTATGT. tổ chức chốt điểm, hướng dẫn phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, nơi bị sạt lở, nguy hiểm...

Bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống bão, cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu, phối hợp các lực lượng tuyên truyền vận động và sẵn sàng phương án di dời các hộ dân tại khu vực xung yếu, vùng ven biển, đảo... đến nơi an toàn, bảo đảm ANTT.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, bảo đảm đủ quân số thường, ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn trụ sở làm việc của đơn vị...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318745
Trực tuyến: ...