"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ban Chỉ đạo 799 thành phố bổ sung nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm

Cập nhật: 07/05/2020 07:52

Ban Chỉ đạo 799 thành phố vừa có chỉ đạo về việc bổ sung nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm quý 2 năm 2020. Ban Chỉ đạo 799 thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo 799 các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả các chương trình, chỉ thị, kế hoạch và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thành ủy, UBNDTP, Ban Chỉ đạo 799 thành phố về công tác phòng chống tội phạm. Xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước và thành phố; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát sau 22h hằng ngày

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; Phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin tuyên truyền, định hướng về tình hình dịch bệnh Covid-19, nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh. Chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, triển khai quyết liệt biện pháp tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; Tiếp tục tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm mua bán người; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, chống người thi hành công vụ; Tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội, nhất là tội phạm giết người, có ý gây thương tích, tổ chức đua xe trái phép...

Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm, các vụ án được xã hội quan tâm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, mại dâm, mua bán người, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình; tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước và các tổ chức quốc tế; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Cần đẩy mạnh công tác quản 1ý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí vật liệu nố, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người có án ngoài hình phạt tù; người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp, Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động; Góp phần hoàn thiện cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm. Công an thành phố hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ nêu trên; Tổng hợp, báo cáo UBND TP, Bộ Công an theo quy định.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318459
Trực tuyến: ...