"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Bộ Công an: Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Cập nhật: 28/07/2022 08:57

"Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác dân vận nhất là công tác gần dân, năm nay việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Trung ương có điều kiện xuống cơ sở trực tiếp nghe được, thấy được người dân tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tạo sự gần gũi, động viên phong trào của cơ sở", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì tại điểm cầu Công an thành phố Hải Phòng

Chiều 27/7/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương bàn về công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an đã trình bày báo cáo tiến độ, kết quả công tác triển khai thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ triển khai sớm các nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức sự kiện.

Về việc mời lãnh đạo Trung ương về dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đến nay, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông báo danh sách các đồng chí trong Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại 05 địa phương...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận và đưa ra các sáng kiến nhằm tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sắp tới.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận các đơn vị đã có nhiều tham luận nêu cách làm hay, cách làm sáng tạo, phong phú và hiệu quả; hoan nghênh biểu dương Công an 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị trong Thường trực Ban Chỉ đạo đã có trách nhiệm triển khai nghiêm túc Kế hoạch 333/KH-BCĐ và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; biểu dương sự chuẩn bị tốt của Công an 05 tỉnh, thành phố được lựa chọn làm nơi tổ chức sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Qua các phát biểu tham luận có thể thấy tinh thần trách nhiệm rất lớn của Công an các tỉnh, đó là tinh thần vào cuộc quyết liệt, tham mưu báo cáo sớm cấp ủy, lãnh đạo địa phương, huy động tổng lực sức mạnh hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức sự kiện lớn này, tạo lên phong trào mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng rãi.

Chỉ đạo công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý phải quán triệt nhận thức về tầm quan trọng của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là một bộ phận của phong trào Cách mạng, trách nhiệm xây dựng phong trào thuộc về cả hệ thống chính trị chứ không chỉ thuộc về lực lượng Công an. Vì vậy, Công an các địa phương cần thể hiện vai trò tiên phong, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để có sự quan tâm đúng mức và kịp thời.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ về việc lồng ghép hoạt động các đoàn xuống thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc chữa bệnh cho người dân nghèo và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là trong giai đoạn “hậu COVID-19”.

Giao Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với các đơn vị liên quan để mời các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương”. "Thực hiện chủ trương Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác dân vận nhất là công tác gần dân, năm nay việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Trung ương có điều kiện xuống cơ sở trực tiếp nghe được, thấy được người dân tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tạo sự gần gũi, động viên phong trào của cơ sở", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết.

Các mặt công tác khác, Thứ trưởng cũng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị hết sức chu đáo, có kế hoạch, chương trình tham mưu cụ thể với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh cũng như kế hoạch tuyên truyền rộng rãi tới toàn dân để tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656065
Trực tuyến: ...