"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật: 18/06/2020 13:47

Trong 2 ngày 17, 18-6, Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Bùi Trung Thành, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, nguyên Phó giám đốc CATP đến dự. 

Các đại biểu và đảng viên Đảng bộ phòng Tham mưu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Phòng Tham mưu CATP đã bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Ngành, của Đảng ủy, Giám đốc CATP trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nét nổi bật là đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác Công an. Trong đó, Đảng ủy đơn vị đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện các mặt công tác tham mưu, đặc biệt là công tác tham mưu bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tham mưu về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần; công tác pháp chế, cải cách hành chính, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết lịch sử… Đảng ủy Phòng Tham mưu trong nhiệm kỳ qua cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác: công nghệ thông tin, cơ yếu; vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy CATP. Đặc biệt, với tình thần trách nhiệm cao, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, quyết định của lãnh đạo CATP; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác văn thư, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, sơ tổng kết các chuyên đề… Qua đó đã toát lên vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ủy đơn vị, hoàn thành toàn diện các mặt công tác tham mưu; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các khâu đột phá, các công tác trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo chỉ huy của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cũng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy đơn vị đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được quan tâm đúng mức; công tác luân chuyển, điều động, phân công cán bộ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm các yêu cầu công tác của đơn vị. 

Lãnh đạo Công an thành phố bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Những kết quả đáng khích lệ đó đạt được là nhờ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng để tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, góp phần cùng toàn lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng nhờ vậy, nhiều năm liền, Đảng bộ Phòng Tham mưu đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, đơn vị đạt thành tích cao trong công tác; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Giám đốc CATP khen thưởng.

Kiểm phiếu bầu Bí thư Đảng bộ Phòng Tham mưu

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trước tình hình nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố đặt ra cho lực lượng Công an Hải Phòng hết sức nặng nề, đòi hỏi công tác tham mưu của đơn vị phải được đổi mới, nâng cao cả về nội dung và phương pháp. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình,  Đảng bộ Phòng Tham mưu đề ra phương hướng “Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, tăng cường đổi mới công tác tham mưu, đáp ứng hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong điều kiện hội nhập quốc tế”. Trong đó, Đảng bộ đơn vị đặt ra 4 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng, lực lượng vũ trang, đơn vị nghiệp vụ giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về ANTT, phục vụ kịp thời sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước và thành phố. Đảng bộ đơn vị tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan tham mưu, xây dựng lực lượng theo hướng tham mưu chiến đấu; tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu trong CATP; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy, Giám đốc CATP. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị không ngừng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ, tổng kết các mặt công tác lớn, trọng tâm, các chuyên đề về ANTT, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; phấn đấu hàng năm Đảng bộ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 100% cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ… 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP; Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP xem kết quả  nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Phòng Tham mưu - CATP

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; bầu 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI. 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714057
Trực tuyến: ...