"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý 1

Cập nhật: 07/04/2021 08:16

Chiều ngày 6-4, Công an thành phố tổ chức hội nghị giao ban quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng và dư luận xã hội (DLXH) quý 2 năm 2021. Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 

Trong quý 1 năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, tác phong của CBCS; chú trọng công tác rèn luyện, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2789 về phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý sai phạm của CBCS trong toàn lực lượng CATP. Qua đó, nhìn chung tư tưởng của CBCS cơ bản ổn định, đại đa số CBCS đều tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

CATP cũng kịp thời nắm bắt và tổ chức định hướng để giúp CBCS có định hướng đúng đắn về các vấn đề báo chí, mạng xã hội mang tính nổi cộm, dư luận quan tâm như Đại hội XIII của Đảng, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác xử lý các vi phạm trên mạng xã hội; chủ động nắm bắt và định hướng kịp thời những phản ánh của nhân dân về CBCS Công an; kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch…

Trong quý 2, CATP triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng và DLXH, trong đó tập trung cao cho công tác thông tin kịp thời về quan điểm, đường lối của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc CATP về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CBCS và dư luận nhân dân về dịch bệnh Covid-19, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cộng tác viên DLXH trong CATP chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CBCS và dư luận xã hội, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh; diễn biến tư tưởng CBCS liên quan đến các sự kiện chính trị, các vấn đề xã hội, điểm nóng trên địa bàn… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư tưởng và DLXH đã đề ra trong quý 2, yêu cầu các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội trong CATP làm tốt công tác tham mưu, xử lý các vấn đề liên quan đến tư tưởng CBCS và dư luận xã hội; quan tâm hướng dẫn CBCS cần có ý thức chính trị, bản lĩnh vững vàng, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, kiên quyết phản bác các bình luận, dư luận, thông tin tiêu cực, nhất là những vấn đề liên quan đến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, uy tín, hình ảnh của người CAND…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514184
Trực tuyến: ...