"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội phụ nữ Công an thành phố: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ công an lần thứ IX

Cập nhật: 21/06/2022 16:58

Trong 2 ngày 20 và 21-6, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ công an lần thứ IX cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an và kết nối trực tuyến đến hơn 130 điểm cầu đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Dự Hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương- Chủ tịch HPN CATP, các đồng chí trong BTV, BCH Hội Phụ nữ CATP và BCH Hội Phụ nữ 46 cơ sở Hội thuộc CATP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu- Phó Cục trưởng Cục X03, Chủ tịch Hội Phụ nữ BCA cho biết: Xây dựng tổ chức Hội là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, trong đó việc phát huy vai trò của công tác Hội và phong trào phụ nữ là thước đo đánh giá sự hoạt động hiệu quả, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Công an.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra từ ngày 9 đến 11-3, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, trong đó nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chung.

Trước đó, Đại Hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ 14 đến 16/12/2021 cũng đã nêu thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải.

Việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, góp phần triển khai đồng bộ, thống nhất, vận dụng gắn với nhiệm vụ chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của Công an mỗi đơn vị, địa phương.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656165
Trực tuyến: ...