"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Cảnh sát nhân dân giao ban thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” quý 3 năm 2020

Cập nhật: 08/09/2020 13:37

Sáng 8-9, Khối Cảnh sát nhân dân tổ chức giao ban xây dựng lực lượng quý 3 năm 2020. Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP đến dự và chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quý III/2020, các đơn vị trong Khối CSND đã nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc CATP trên tất cả các mặt công tác: xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chuyên môn, phòng chống dịch Covid-19. Phong trào thi đua “Hai quản, ba giữ”, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an, Giám đốc CATP, Khối phát động đều được các đơn vị chú trọng triển khai với những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Cụ thể, trong quý, các đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu Đảng uỷ, Giám đốc CATP chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm giữ vững ANTT, TTATXH, TTATGT; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Trong đó, có nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác chuyên môn đăng ký. Trong công tác phòng chống dịch Covid -19, các đơn vị trong khối đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hoá, vận động các doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch. Đồng thời, bố trí gần 60 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đội, gần 500 CBCS tham gia bảo đảm ANTT tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành và khu vực cách ly y tế tập trung…Nhờ đó, trong quý, Khối CAND có 115 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng. Phân loại thi đua: 13/13 đơn vị xếp loại A; 7/13 đơn vị đạt xuất sắc tiêu biểu. Quý IV-2020, Khối CSND xác định rõ 6 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Biểu dương các tập thể xuất sắc

Để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP đề nghị: Thời gian tới, các đơn vị trong khối CSND cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu công tác của từng đơn vị, xác định rõ những gì chưa làm được để tập trung hoàn thành; rà lại các tiêu chí chấm điểm thi đua để điều chỉnh lại thang điểm thi đua cho phù hợp bảo đảm chi tiết, cụ thể. Đặc biệt, các đơn vị trong Khối phải chú trọng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; làm tốt công tác tham mưu Giám đốc CATP, Thành uỷ, UBND TP trong công tác bảo đảmANTT, TTATGT; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an các quận, huyện theo lĩnh vực được phân công, phân cấp. Tiếp tục làm tốt các mặt công tác: hồ sơ, nghiệp vụ cơ bản, nắm chắt tình hình để có biện pháp, đối sách đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; củng cố các lực lượng nòng cốt trong phong trào ở cơ sở; tiếp tục triển khai hiệu quả các công trình, phần việc; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, siết chặt quản lý CBCS để phòng ngừa sai phạm; bố trí, sắp xếp lại vị trí công tác theo đúng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng CBCS. Tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCS…

Biểu dương các cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, 39 lượt tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” được biểu dương, khen thưởng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317364
Trực tuyến: ...