"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Cập nhật: 10/11/2020 07:25

Chiều 9-11, CATP long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; phổ biến, quán triệt Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên trong CATP Hải Phòng. Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Đoàn Văn Ánh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ mít tinh

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Trung Sơn nhấn mạnh: Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý tích cực của CATP, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của CBCS về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thực thi pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và nâng cao năng lực áp dụng trong thực thi nhiệm vụ.

Những năm qua, CATP thường xuyên xây dựng, triển khai tốt các kế hoạch, chuyên đề đẩy mạnh, học tập tuyên truyền, phổ biến sâu rộng văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác hành chính, tư pháp, kiểm tra, bắt giữ, thi hành pháp luật trong các mặt công tác công an; đảm bảo thi hành pháp luật nghiêm minh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính từ đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong hoạt động của CATP.

Các đại biểu tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thượng tá Lê Trung Sơn cũng yêu cầu, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần: tăng cường sự lãnh đạo của các ủy Đảng, lãnh đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CBCS; quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quyết định của Bộ Công an, UBND TP, Giám đốc CATP về công tác pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an để đây thực sự là cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh.

Mỗi CBCS CATP phải gương mẫu, tuân thủ, chấp hành pháp luật; thường xuyên học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy khi điều hành cần tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp, Pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật, ngăn ngừa vi phạm; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng việc thi hành pháp luật để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia bảo vệ ANTT.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Đoàn Văn Ánh, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố truyền đạt nội dung của Luật Dân quân tự về và Luật Dự bị động viên 

Tại Hội nghị, các CBCS đã được Đại tá Đoàn Văn Ánh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên. Đối với việc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP đề nghị Phòng Tham mưu phối hợp với các phòng liên quan có trách nhiệm trang bị đầy đủ tài liệu cho công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nội dung hội nghị đề ra một cách khoa học, chặt chẽ, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. CBCS tham gia lớp tập huấn cần học tập nghiêm túc, chấp hành đúng quy định theo đúng quy định của Điều lệnh CAND. Ngay sau buổi tập huấn, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, quán triệt đến CBCS và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6896961
Trực tuyến: ...