"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trung tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật: 06/05/2021 07:15

Ngày 05/5/2021, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cuộc bầu cử) Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công an 08 địa phương, gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, nhằm kiểm tra, đánh giá, rà soát, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT cho Cuộc bầu cử. 

Dự làm việc tại đầu cầu CATP Hải Phòng có các đồng chí: Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Hải Phòng.

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cuộc bầu cử) Bộ Công an chủ trì điểm cầu tại Bộ Công an

ại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an 08 địa phương gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng tình hình, kết quả các mặt công tác đã triển khai liên quan đến công tác bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử. Theo đó, thời gian qua, Công an 08 địa phương nêu trên đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  Bộ Công an, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử một cách tích cực, đồng bộ, từ xa, từ sớm, đúng theo quy định của pháp luật; bước đầu đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào thành công chung của Cuộc bầu cử sắp tới.

Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP phát biểu tham luận

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn đánh giá, nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải; từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác đảm bảo ANTT cho Cuộc bầu cử...

Ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác đảm bảo ANTT Cuộc bầu cử của Công an 08 địa phương đã đạt được, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, đến nay có thể khẳng định công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc bầu cử ở 08 địa phương đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra và trình tự theo quy định. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, thời gian từ nay đến Ngày bầu cử không còn nhiều, do đó, đề nghị Công an các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, các văn bản của Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các địa phương liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc bầu cử và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Cuộc bầu cử. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT đối với Cuộc bầu cử, với mục tiêu cao nhất là không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an 08 địa phương nêu trên phải làm tốt hơn công tác chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh liên quan đến Cuộc bầu cử. Công an các tỉnh, thành phố có biển đảo, là những địa điểm theo quy định sẽ diễn ra bầu cử trước một ngày so với các địa phương trong đất liền cần đặc biệt chú ý, chủ động các phương án đảm bảo cho công tác bầu cử tại vùng biển đảo... Đồng thời, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm soát chặt an ninh, an toàn địa bàn, đảm bảo điều kiện tốt nhất để Cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9004692
Trực tuyến: ...