"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xây dựng mới 12 mô hình phong trào trọng điểm

Cập nhật: 29/05/2019 11:03

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố đã tùng bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP đã chủ động xây dụng dự thảo kế hoạch kiểm tra công tác xây dụng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của các quận huyện, đặc biệt là kiểm tra việc duy trì, sơ tổng kết, xây dụng mới các mô hình phong trào tại địa phương; đồng thời xây dựng phong trào đúng trọng tâm, trọng điểm.

Mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự các ngân hàng với chính quyền địa phương phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân

Công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm nòng cốt tham mưu, xây dựng mới 12 mô hình phong trào hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, tiêu biểu là “Liên kết bảo đảm ANTT giữa các ngân hàng với phường Niệm Nghĩa” của quận Lê Chân; “Liên kết bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh giữa phường Ngọc Sơn, Kiến An và thị trấn Trường Sơn, An Lão”... Đặc biệt, từ hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin về ANTT; tự giác giao nộp nhiều công cụ, vũ khí, vật liệu nổ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514740
Trực tuyến: ...