"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ thăm, chúc mừng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cập nhật: 17/02/2022 11:06