"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc lắng nghe nhân dân tại xã Hiền Hào, huyện Cát Hải

Cập nhật: 12/12/2019 08:39