"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

Cập nhật: 08/05/2019 09:20
Thủ tục Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đăng ký xe, đối chiếu bản sao với bản chính hồ sơ của xe. Nhập thông tin chủ xe, thông tin xe vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.
- Bước 3: Thu lệ phí đăng ký xe tạm thời.
- Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tạm thời.

Cách thức thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư số 15/2014/TT-BCA);
- Bản sao hồ sơ xe (Điều 17 Thông tư số 15/2014/TT-BCA); 
- Giấy giới thiệu (Nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được cấp ngay trong ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Các loại mô tô, xe gắn máy phải đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an.
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.
Lệ phí

Thu theo quy định của Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ với mức: 50.000đ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư số 15/2014/TT-BCA);
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị tối đa trong thời hạn 15 ngày.
- Xe phục vụ các hoạt động hội nghị, quảng cáo, hội chợ, triển lãm, thể dục thể thao và phục vụ các hoạt động hợp pháp khác thì thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ các hoạt động đó.
- Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.
- Trường hợp gia hạn chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì thu lại chứng nhận đăng ký xe tạm thời đã cấp trước, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời 
mới (không cần phải có giấy khai đăng ký xe).

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.