"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Cập nhật: 08/05/2019 09:20
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn cho chủ xe.
- Bước 3: Căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn, đến bộ phận đăng ký xe để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm
- Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu 05 – Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Giấy tờ của chủ xe (Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 
Trường hợp mất đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).
b) Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Các loại xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các q uận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Lệ phí

Không thu lệ phí.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu 05 – Thông tư 15/2014/TT-BCA)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.