"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó giám đốc CATP chúc mừng BCH Đảng bộ CAQ Ngô Quyền nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 12/05/2020 16:48