"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phường An Dương (Lê Chân): Triển khai mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”

Cập nhật: 21/05/2019 12:41

Phường Lam Sơn, quận Lê Chân vừa tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lẫm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” thực hiện Đề án 01/138 trên địa bàn phường.

Theo khảo sát, trên địa bàn phường An Dương có 125 người đã mãn hạn tù trở về địa phương; 34 người nghiện ma túy, trong đó có 15 người đang cai nghiện tập trung tại các cơ sở của thành phố, 7 người đang cai nghiện bằng biện pháp uống Methadone và 1 người đi CSGD.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thực hiện mô hình

Bên cạnh đó, địa bàn phường nằm giáp ranh với 3 phường khác thuộc quận, có tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Công Hòa, tiếp giáp cầu An Dương là trục giao thông quan trọng của thành phố đi các tỉnh, thành phố Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội…  là điều kiện dễ phát sinh những phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” được triển khai nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ANTT, đặc biệt trong công tác cảm hóa, giáo dục người lẫm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đồng thời, qua mô hình tăng cường sự phối hợp của MTTQ với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; ngăn ngừa phát sinh tội phạm mới, giảm tỷ lệ tái phạm tại địa bàn dân cư.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713774
Trực tuyến: ...