"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an huyện Thủy Nguyên: Thông báo tìm 322 phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ (lần 2)

Cập nhật: 17/09/2021 17:00

Công an huyện Thủy Nguyên hiện đang tạm giữ 322 xe mô tô, xe máy điện 2 bánh (Có danh sách kèm), là phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã hết thời hạn tạm giữ theo quy định của Pháp luật. Căn cứ Luật xử lý phạm hành chính, Công an huyện Thủy Nguyên thông báo cho người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên đến Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên để giải quyết .

Địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0225.3774077.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên không đến để giải quyết thì Công an huyện Thủy Nguyên lập hồ sơ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Thông báo này được niêm yết công khai tại phòng tiêp dân cùa Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên.

STT BIỂN SỐ NHÃN HiỆU SỐ KHUNG SỐ MÁY
1 16K1-6836 Trung Quốc VDEPCG012DE*004474*  VDECPI150FMG*004474* 
2 88H7-6362 HONDA RLHJC4318BY084239 JC43E - 1630474 
3 16N1-8977 HONDA RLHHC12068Y151256  HC12E - 0287211 
4 16L6-3536 YAMAHA RLCJ5VT205Y123758 5VT2 - 123758 
5 15G1-571.78 YAMAHA RLCUE1710GY117656  E3T6E - 174807 
6 Không BKS Trung Quốc NJ100*200175176*  LC150FMG*01575176* 
7 16H2-9412 YAMAHA 5SD1 - 01213  5SD1 - 01213 
8 14X1-005.94 HONDA RLHJC4316BY111843 JC43E - 1663669 
9 Không BKS Trung Quốc VHLPCG0021H009157 HM150FM*HP071793* 
10 29R4-3740 HONDA RLHHC08012Y031292 HC08E - 0030507 
11 16N8-1123 YAMAHA RLCS5C6408Y065132 5C64 – 065132 
12 Không BKS Suzuki BE42D – VN103165  E412 – VN103165 
13 16M6-2321 YAMAHA 5B93 – 013801  khung bị cắt mất, không xác định được số 
14 15G1-177.39 HONDA RLHJC5236CY529703 JC52E - 5355748 
15 Không BKS Trung Quốc VDEDCB023DE*000413*  VDELC139FMB*000413* 
16 16K4-6558 Trung Quốc VLKPCH022LK*065921*  VLKZS1P50FMH*00065921* 
17 16M9-4145 Trung Quốc RRHWCH4RH7A014279 VTH152FMH - 4014279 
18 15G1-638.24 HONDA RLHHC12018Y000485 HC12E - 0001293 
19 16P2-7168 YAMAHA RLCJ5VT204Y080749 5VT2 – 80749 
20 24K6-0970 Trung Quốc VTTDCG023TT*097181*  VTT1P50FMG*097181* 
21 Không BKS Trung Quốc RRHWCH4RH7A016319 VTH152FMH - 4016319 
22 16M1-4322 Trung Quốc RPAWCG1UM5A045959 VUMYG150FMG045959
23 16H6- 9551 Trung Quốc VMXPCH00124043647 VHH1P53FMH01043647
24 16K5-9513 Trung Quốc VVTPCH022VT014155 1P52FMH – 3*20279076* 
25 15G1-223.21 YAMAHA  RLCS5C641DY065524  5C641065544
26 14K9-7330 Trung Quốc RRKWCH1UM5X001793 VTTJL1P52FMH – X001793 
27 16H7-4818 Trung Quốc *LZ8WCPLL1Y6D03656*  ZS150FMG – 2*22203566* 
28 16P2- 3333 YAMAHA  RLCS5C6409Y159775  5C64 – 159786 
29 16F7-7947 Trung Quốc VLKPCH022LK*019750*  VPN153FMH*Y0150760* là số đóng lại
30 16M8-9850 Trung Quốc RPHWCHKUM5H140167 RPTTR152FMH00140167 
31 14X1-065.93 YAMAHA RLCS5C640CY862816 5C64 - 862832 
32 16L7-4799 STREAM *LWBTCJ20951030919*  WH152QMI-2*05K02788* 
33 16F6-6666 Trung Quốc YX100*11050799*  LC150FMG*02049799* 
34 16H7-6974 Trung Quốc VTMPCH0022T010811 VTMZS152FMH00009993
35 không BKS Trung Quốc bị tẩy xóa không xác định được LC150FMG*01780931* 
36 không BKS Trung Quốc RLGSB10AD5H247385 VMESE1247385
37 Không BKS YAMAHA RLCS16S209Y115306 16S2 - 115308 
38 37X1-2702 Trung Quốc VTTDCG014TT*003710*  VTTJL1P50FMGB003710
39 15AF-078.70 DAELIMIKD RLPGCB2UMJB003833 ZS139FMB - 22*003833* 
40 17M4-5492 HONDA 4313BY073505 (số đóng lại) JC43E - 1617933 (số đóng lại)
41 Không BKS Trung Quốc RN8DCB1UMDB949322 VMT1P52FMH – A*010798* 
42 Không BKS TIRANA RPHDCGHUM5H093703 RPTTR150FMG00093703
43 16H8-4294 YAMAHA 5SD1 - 38824 ( hàn thêm kim loại) 5SD1 - 38824 
44 15G1-031.04 HONDA RLHHC1205BY030368 HC12E – 2830416 
45 15AF-002.11 Trung Quốc RL8DCB5HYC1002406 RL8139FMBL5SC002406
46 16R1-6258 HONDA RLHHC1209AY085906 HC12E - 2585886 
47 16N2-1656 YAMAHA RLCJ5B9408Y034674 5B94 - 034674 
48 16K2-4831 LIFAN VVTPCH022VT001766 1P52FMH*20162345* 
49 16R6-0326 HONDA RLHJF1802AY232731 JF27E - 0273109 
50 16N5-4433 YAMAHA RLCJ5B9608Y025152 5B96 - 025152 
51 23E1-060.86 HONDA RLHJA311XEY001613 JA31E - 0003455 
52 81FD-6327 Trung Quốc RPECCB1UMGA*303857*  VDEJQ139FMB*303857* 
53 17H5-5989 Trung Quốc VDEPCG012DE*012295*  VDECPI150FMG*012295* 
54 16R5-5880 YAMAHA RLCJ5B9609Y063391 5B96 - 063402 
55 16M4-0472 YAMAHA RLCM4D1106Y004188 4D11 - 004188 
56 16M1-8196 Trung Quốc DR100*00809904*  HDDR100*00396151* 
57 14P6-6093 Trung Quốc RMLWCH2UM5H411145 VKVLM1P52FMH – F411145 
58 34L1-0966 Trung Quốc VTTDCG023TT*095159*  VTT1P50FMG*095159* 
59 Không BKS Trung Quốc KMYCT100DYC771301 CT100E1808688
60 20M1-0785 Trung Quốc RNDWCH3ND71M02411 VDGZS152FMH-TA*002411* 
61 Không BKS HONDA C100M – 0285345  C100ME – 0285345 
62 16P4-2435 YAMAHA RLCS16S109Y043422 16S1 – 043392 
63 34L1-4231 Trung Quốc VPJDCG013PJ019144 VPJL1P50FMG*019144* 
64 16L1-2086 Trung Quốc VLKPCH022LK*022118*  VTTJL1P52FMH*013248* 
65 15B2-002.12 HONDA RLHJC5260DY237413 JC52E - 1389764 
66 16N4-4671 HONDA  RLHJF1807AY016180  JF27E - 0016811 
67 16P2-7168 HONDA RLCJ5VT204Y080749 5VT2 – 80749 
68 16P1-2528 YAMAHA RLCN22S208Y044181  22S2 - 044181 
69 34F7-4403 Trung Quốc DR100*00121288*  LC150FM*00121288* 
70 16H8-1670 YAMAHA 5HU2 – 20337  5HU2 – 20337 
71 16L7-9980 Trung Quốc RPDDCH2PD5A002451 VSFPD1P52FMH – 3*00002451* 
72 15H1-254.39 YAMAHA RLCJ2S0106Y023543 2S01 - 023543 
73 16N5-9502 YAMAHA VYA-J5VT23YA023333  5VT2 - 23333 
74 14P2-7071 YAMAHA RLCJ2S0106Y030597 2S01 - 030597 
75 16H7-6640 Trung Quốc VTMPCG0012T009626 VTMZS150FMG – 200006783 
76 Không BKS Trung Quốc RNDWCH3ND71B05490 VDGZS152FMH – SI*005490* 
77 29E2-041.31 YAMAHA RLCJ5B9508Y024711 5B95 – 024711 
78 16L9-2441 Trung Quốc YX100*01800199*  VLF1P52FMH – 3*50106202* 
79 Không BKS Trung Quốc LSDXCGL3*2Y923642*  LC150FMG*01923642* 
80 15B1-496.98 YAMAHA RLCJ5B950CY140166 5B95 – 140168 
81 99C1-315.42 YAMAHA RLCM5WP404Y010793  5WP4 - 10793 
82 16K3-5246 Trung Quốc RLHHC09033Y027034  1P53FMH*10448073* 
83 15AF-005.22 Trung Quốc RL8DCB5HYC1004197 RL8139FMBL5SC004197
84 14K8-2610 HONDA RLHJC35055Y049287 JC35E - 0049345 
85 30Y7-6253 HONDA RLHJC43179Y103888 JC43E – 0646301 
86 16F7-2096 Trung Quốc C110M000275 ( đóng lại) bị mài xoá không xác định được số
87 16N3-6850 YAMAHA RLCS5C6407Y016632  5C64 - 016632 
88 16L4-5929 YAMAHA RLCN2B5205Y021123 2B52 - 21123 
89 16N3-1046 HONDA RLHHC121X8Y012840 HC12E – 1012916 
90 15G1-661.81 HONDA RLHJA3902HY384348 JA39E – 0666643 
91 16K6-8941 HONDA VTTWCH022TT*125601*  VTT1P52FMH*125601* 
92 16R5-6760 YAMAHA RLCM23B309Y027669 23B3 - 027670 
93 15AA-053.92 Trung Quốc RPEKCB9PEHA900353 VDEJQ139FMB – 5900353 
94 15G1-504.47 YAMAHA RLCS5C6H0GY217566 5C6H - 217582 
95 16H1-3794 Trung Quốc DU100*200060838*  LC150FMG -1 - A*00010838* 
96 16L7-3180 HONDA RLHHC09096Y329299  HC09E – 6329106 
97 16M4-2536 Trung Quốc RMYWCH1HY5A001695 VLF1P52FMH - 3*60043355* 
98 16N2-1955 HONDA RLHHC09087Y921522  HC09E - 6745335 
99 72F8-1752 Trung Quốc VH110*200100771*  LC152FMH*Y0420922* 
100 16H9-3446 YAMAHA RLCS5C6K0GY342316 5C6K - 342319 
101 15AA-043.15 Trung Quốc RR6DCB8UMDT500473 VZS139FMB*500473* 
102 16M1-5287 YAMAHA RLCN2B5206Y108870 2B52 – 108870 
103 16L5- 3684 Trung Quốc RMHDCHVUM5T000375 VTTHTJL1P52FMH-A02843 
104 16F6-3194 HONDA C100M - 8171250  C100ME – 8171250 
105 16N1-2183 HONDA RLHHA090X7Y003616 HA09E – 8003616 
106 16H6-0131 Trung Quốc NJ110*02128840*  LC152FMH*02129895* 
107 16H2-4664 Trung Quốc DU100*200160852*  1P50FMG - 3*10225221* 
108 16H2-6642 Trung Quốc WE110C0766469 LC150FMG*01766469* 
109 16H7-6822 HONDA RLHHC08022Y106243 HC08E – 0106266 
110 15G1-406.82 YAMAHA RLCS1FC30FY103520 1FC3 – 103531 
111 34K3-1652 Trung Quốc bị tẩy xóa, không xác định được số LC150FMG*02141192* 
112 16H3-2661 Trung Quốc VDEPCG0031D*002071*  150FMG*01002071* 
113 90F2-0987 Trung Quốc LLCXCGLN5Y*0092664*  LCE100C*0092664* 
114 16N8-6530 HONDA C100M – 8072712  C100ME – 8072712 
115 17B2-030.99 YAMAHA RLCS5C640CY886931 5C64 - 886914 
116 16K9-1582 YAMAHA RLCJ5VT204Y064324 5VT2 – 64324 
117 37H7-5192 Trung Quốc LLCLXL30101174779 LC150FMG*01174779* 
118 16K7-4209 HONDA RLHHC09083Y284710 HC09E - 0284786 
119 15L1-002.57 YAMAHA RLHCJ5B950BY081909 5B95 – 081912 
120 16M1-8453 YAMAHA bị mài xóa mất hết các ký tự bị mài xóa mất hết các ký tự
121 16R1-1037 HONDA RLHJC4325AY015564 JC43E - 5018039 
122 29M6-7783 FANLIM NJ100200012199 LC152FMG – 1 – A*00450899* 
123 16H3-4943 DAME LLCLXL30401224526 VHHLC150FMG01224526 
124 99H7-2185 YAMAHA  RLCJ4B2106Y007445  4B21 - 007445 
125 15B1-659.09 HONDA RLHJF2700BY119515  JF27E - 0893363 
126 15G1-182.45 YAMAHA RLCN1DR10CY053986 1DR1 - 053992 
127 16F8-8602 FLYER FL2000052 152FM2000052
128 16M8-8447 TIRANA RPHDCGHUM5H093739 RPTTR150FMG00093739
129 30X7-6946 HUNDAX RNUWCHAHY9A393414 VLF1P52FMH-3*70393414* 
130 15AF-021.63 CUPTHAI RP2CCB1UMFA500070 RL8139FMBL1SF500070
131 Không BKS YAMAHA RLCS5C6409Y108737 5C64 – 108739 
132 16F7-5071 WANGGUAN WG110*00040488*  WG110*00040488* 
133 16P9-1126 YAMAHA RLCS5C6409Y161604 5C64 – 161606 
134 34B1-038.61 YAMAHA RLCS5C640AY396835  5C64 - 396842 
135 15B1-925.41 YAMAHA RLCJ5B9206Y007112 5B92 – 007112 
136 16R1-9223 YAMAHA RLCN5P110AY204109 5P11 - 204111 
137 16F2-9445 HONDA C100M – 0207465  C100ME - 0207465 
138 15B1-108.69 HONDA RLHJF4603DY054921 JF46E – 0054984 
139 30L3-2945 HONDA RLHJC43039Y507391 JC43E - 0054309 
140 Không BKS Trung Quốc RLGSB10BD4H800140 LC152FMH*01810929* 
141 16F4-2345 HONDA NF100M0067497 NF100ME - 0067497 
142 16H5-8536 Trung Quốc LF3XCG4C01129647 1P50FMG-3*10747456* 
143 34B1-525.81 YAMAHA RLCJ5B940BY122836 5B94 – 122844 
144 30Y1-0752 HONDA RLHHC12069Y524152 HC12E – 1552283 
145 16F7-3744 Trung Quốc D110*00000574*  bị mài xóa mất hết các ký tự
146 14K9-0161 YAMAHA  RLCS5C6J0GY174437  5C6J - 174374 
147 16N4-5919 YAMAHA RLCS5C6408Y019775 5C64 – 019775 
148 Không BKS Trung Quốc HSPCG0081H006959 ZS100FMG*82A05721* 
149 49T3-1121 Trung Quốc VTTDCG0P4TT*000428*  VTTJL1P50FMG – F000428 
150 89H1-2609 YAMAHA VYA-J5VT14YA032607  5VT1 - 32607 
151 15AA-038.86 Trung Quốc RR6DCB5UMET528117 VZS139FMB*528117* 
152 34F8-3862 Trung Quốc LF3XCG4C71Y008717 1P50FMG – 3*10226786* 
153 16R5-3630 YAMAHA RLCJ5B950BY082789 5B95 – 082792 
154 Không BKS Trung Quốc RNDDCBKND81*022568*  VDGZS139FMB – N*022568* 
155 Không BKS Trung Quốc VKVDCG01KV500601 VHV1P50FMG500601
156 15AA-006.68 Trung Quốc RL8DCB5HYC1003082 RL8139FMBL5SC003082
157 17F6-5019 Trung Quốc WE110C0766234 LC150FMG*01766234* 
158 14K7-6077 SUZUKI RLSBE4AB040128690 E438 – VN128690 
159 15AF-066.94 Trung Quốc RLPGCB3UMJB003475 VZS139FMB-22*003475* 
160 Không BKS Trung Quốc VDMLCG014DM023534 VDMD1000033034
161 16M4-1467 YAMAHA RLCN2B5607Y004560 2B56 - 004560 
162 14P6-8141 HONDA RLHHC09087Y606655 HC09E - 5706621 
163 15B1-676.70 HONDA RLHJC5210CY599034 JC52E - 4488856 
164 16F8-7617 Trung Quốc *LXDXCHL0XY6023284*  1P50FMH*Y0144743* 
165 15AF-079.65 Trung Quốc RPEKCB3PEJA339225 VDEJQ139FMB-2339225 
166 20F6-6519 Trung Quốc LLCLXL309Y1B18703 LC150FMG*00462203* 
167 16P2-8933 Trung Quốc RPDWCH0PD6A009006 VLFPD1P52FMH – 3*6A009006* 
168 Không BKS Trung Quốc RLPDCG7UM6B000267 VLF1P50FMG - 3*50100267* 
169 37Z4-9934 Trung Quốc VSABCH043SA*007902*  DM110E0003742
170 35H9-2211 HONDA RLHJC43089Y048262 JC43E – 0056170 
171 15AF-064.68 ESPERO RPEKCB3PEJA328006 VDEJQ139FMB-2328006 
172 29N5-1804 MANGOSTIN MG110*00674986*  LC152FMH*00674986* 
173 15AF-032.48 Trung Quốc RMNCCB3N4GH002332 CR110FMH*105917* 
174 29M1-2682 HONDA NF110M - 0077999  NF110ME - 0077999 
175 16H5-0714 WAKEUP VCRPCH0031R7*155895* CR110FMH *155895*
176 16M6-2748 YAMAHA RLCJ5B9307Y017170 5B93 - 017170 
177 29V6-2931 WORLD WE110C0613068 LC152FMH*00613068* 
178 16L2-5068 YAMAHA RLCJ5VT204Y059229 5VT2 – 57096   ( số đóng lại)
179 16H4-0084 DAEHAN VDMPCG0011M000279 DGE100 - 0311779 
180 Không BKS HISUDA RMYWCH1HY5A000192 VLF1P52FMH - 3*50107192* 
181 16N1-7905 CYGNUS *LYMTTAA477A316567*  ZY151QMI – 2*07317367* 
182 16P1-8478 YAMAHA  RLCS5C6409Y148342  5C64 – 148336 
183 16F7-4830 FLYER LWGXCHL00Y1019587  1P52FMH-2*00032632* 
184 15AF-000.27 ESPERO RPEWCB1PECA*019540*  VDEJQ139FMB*019540* 
185 16N6-4084 YAMAHA RLCS5C6408Y069374 5C64- 069374
186 16L1-4191 HAOSUNG VHHDCH0C4UM065843 VHHJL152FMH00065843
187 15G1-252.29 SYM RLGH125DD6D038705 VMM9BC – D038705 
188 15AF-011.36 CUPTHAI RP2DCB7UMEA660989 VZS139FMB*660989* 
189 88S5-9361 Trung Quốc HXMN7H000615 (số đóng lại) 52FMHV390615 (số đóng lại)
190 16H4-8413 WISH bị ô xi hoá còn lại số…XCHA041AS30810  1P53FMH *10356643* 
191 34F9-6718 WORLDWIDE *LXDXCGL0[]Y02080726*  LC150FMG*02080726* 
192 98M5-5180 YAMAHA VCRPCH0031R*155895*  3S31 - 101729 
193 16K5-5862 LIFAN VVTPCH022VT006206 1P52FMH - 3*20270944* 
194 16N9-3350 HONDA RLHHC12139Y067809 HC12E - 1268671 
195 16H9 - 9318 LIFAN VVTPCH022VT000935 1P52FMH*20163324* 
196 16H7-7614 YAMAHA 5SD1 – 17651  5SD1 – 17651 
197 18S7-0394 RIVER VHTPCG012HT*006522*  VTT1P50FMG*067940* 
198 16L1-7377 DUCAL VNAWCH034NA001799 VNAYX1P52FMH001428
199 16R6-5883 YAMAHA Không tìm thấy số khung ở vị trí thường đóng  VMT1P52FMH – A*016342* 
200 16N3-7793 HANWON RMKWCH4UM7K401863 VKVLM1P52FMH – F401863 
201 15B1-511.68 HONDA RLHJF1808AY109161 JF27E - 0111358 
202 16M6-9677 HONDA RLHHC09057Y285805 HC09E - 5385887 
203 15AF-035.54 Trung Quốc DU100*200111131*  LC150FMG*01880081* 
204 17K3-8529 MARCATO RNDDCHFND51000580  VUMYG150FMH030580
205 Không BKS Trung Quốc LF3XCG4C91Y010310 150FMG*01004956* 
206 16L1-0025 YAMAHA RLCJ5VT204Y075290 5VT2 - 75290 
207 59P2-136.22 HONDA RLHHC1216DY600101  HC12E - 5600205 
208 16L8-7297 YAMAHA RLCJ5VT205Y110003 5VT2 – 110003 
209 52Z2-7172 Suzuki BE42F – VN125323  E418 – VN125323 
210 15B2-639.63 HONDA RLHJF461XEY823151 JF46E – 5523199 
211 Không BKS Trung Quốc RL8DCB5HYC1009540 RL8139FMBL5SC009540
212 16P5-8095 YAMAHA bị tẩy xóa. Không xác định được số  bị tẩy xóa. Không xác định được số 
213 14F4-9473 WAKEUP bị mài xóa mất hết các ký tự LC152FMH*00612221* 
214 29M8-3071 SIRENA SN100S*01600315*  1P50FMG – 3*10200315* 
215 15.858.M6 HONDA C100MN - 0063793  C100MNE - 0063793 
216 16H7-8453 Yamaha RLHHC090X7Y347179 HC09E – 5447244 
217 16M1-1723 SYM RLGMB11AD50007310 VMVA1A – D007310
218 15AF-041.85 ESPERO CUP RPECCB1UMGA*300365*  VDEJQ139FMB*300365* 
219 37H1-053.51 YAMAI-TAX RP2WCH0UMAA014702 RL8152FMH*L1SA014702* 
220 26F7-8830 DETECH VDEDCG013DE*020236*  VDECPI1P50FMG*020236* 
221 14P6-2868 YAMAHA RLCN2B5607Y026455  2B56 - 026455 
222 16F7-2463 WAKEUP NJ110*200010873*  LC152FMH*00037551* 
223 Không BKS MAJETTY VTTPCG022TT*055074*  VTT1P50FMG*055074* 
224 14H3-0059 WAYXIN RRHWCH8RH7A015164 VTH152FMH-5015164 
225 29Z2-1780 TENDER RRKWCH1UM7XL03587 VTT27JL1P52FMH003587
226 16M7-6379 ROONEY RRHWCH4RH6A004355 VTH152FMH-4004355 
227 34K4-6447 HAVICO VKVDCG01KV500731 VHV1P50FMG500731
228 16L1-8367 WAVINA VAVDCH084AV004395 VTTAVJL1P52FMH – A04395 
229 34K8-7519 Trung Quốc H013LF000238 (số đóng lại) FMH33001381 (số đóng lại)
230 Không BKS BOSSCITY RL8DCB5HYC1009976 RL8139FMBL5SC009976
231 16K5-6567 LISOHAKA VLKDCG012LK*071504*  VLKZS150FMG – 2*000071504* 
232 16K2-6134 LISOHAKA VLKPCH022LK*028133*  VLKZS1P50FMH*00028133* 
233 16H9-3196 SUZUKI BE42F – VN129313  E418 – VN129313 
234 16F8-3427 HONDA RLHJA0201YY073664 JA02E - 0073694 
235 16M9-0864 SYM RLGKA12ED7D000130 VMVT5A – D000130
236 18S9-5130 SUZUKI RLSBE4AA040111546 E435 – VN111546 
237 16L3-1589 HONDA RLHHC09083Y513483 HC09E – 0513622 
238 16K6-4677 LISOHAKA VLKPCH022LK*063083*  VLKZS1P50FMH*00063083* 
239 14H2-7450 YAMAHA RLCJ5B9609Y076729 5B96 - 076739 
240 15AF-045.93 LIFAN RL8DCB6UME1009988 RL8139FMBL1SE009988
241 16M5-4254 YAMAHA RLCS3S4106Y017585 3S41 - 017585 
242 Không BKS MEDAL VLMDCG074HG101189  VKVLM1P50FMG – F101189 
243 16L9-5374 HONDA RLHHC09046Y390723 HC09E - 6390710 
244 16H2-7083 WARE BS110*20007073*  LC152FMH*017073* 
245 16H9-1229 WONDER VHLPCH0031H000132 1P52FMH – 3*10353894* 
246 37X7-9129 YAMAHA RLCS5C640AY271255 5C64 – 271255 
247 34L2-5437 SUZUKI RLSBE4AB040126495 E438 – VN126495 
248 38F3-8992 Trung Quốc bị mài xoá mất hết các ký tự, VTTJL1P50FMG-R001141 
249 11F6-1038 INTIMEX VTEWCH035UM050499 VUMTEYG150FMH*5R150499* 
250 16M5-0307 HONDA RLHJC35077Y214341 JC35E - 0630172
251 14K7-1182 HONDA RLHHC09035Y519937 HC09E - 5027338 
252 16S5-1346 Trung Quốc AN110F – LA6402  AN110FELV6402
253 16K6-3290 HONDA RLHHC09093Y223026 HC09E - 0223065 
254 16FA-6414 FERROLI RRKWCB2UM8XB29275 VTT29YX1P39FMB029275
255 Không BKS TIRANA RPHBCH3UM4H105770 VHHJL152FMH00105770
256 16FA-4235 Trung Quốc RPECKB2PEGA109382 VDEJQ139FMB109382
257 16K9-4216 WAIT VPDBCH034PD405641 VPF1P52FMH – 3*40005641* 
258 26F8-8650 Trung Quốc LWAXCGL32YA*000009983*  JL1P50FMG – 2*007383* 
259 37L3-1540 MAJESTY VTTPCG022TT*066171*  VTT1P50FMG*066171* 
260 16F6-1112 SUZUKI BE44E – VN100022  E413 – VN100022 
261 36G5-048.16 HONDA RLHJF18018Y781475 JF18E - 5389060 
262 16M2-1627 HONDA RLHHC09006Y429260 HC09E – 6429326 
263 16H4-1317 JIULONG VTMPCH102YT009738 LC152FMH*01161238* 
264 34AA-005.86 BOSS RL8DCB5HYC1004127 RL8139FMBL5SC004127
265 16K1-5782 SYM VDNFH125C14X744717 HN744717
266 16K5-6880 HONDA MG110*2000132*  LC152FMH*0628135* 
267 52T3-9626 YAMAHA RLCS5C6409Y189488 5C64 - 189486 
268 16K9-2840 ORIENTAL VPDBCH013PD029196 VPD0R152FMH*00029196* 
269 16M8-4933 YAMAHA RLCS16S109Y034438 16S1 - 034438 
270 15AF-090.50 ESPERO RPEVCB4PEJA430260 VDEJQ139FMB-3430260 
271 15AF-085.85 VIET THAI RMNVCBPN4KH016318 VHL139FMBVT - 5116318 
272 16H3-9170 DRUM DU100200171711 LC150FMG*01223611* 
273 51X6-4418 HONDA VPJPCH042PJ*013103*  VPJL1P53FMH*011103* 
274 16L8-4029 HONDA RLHHC09096Y034395 HC09E – 6034426 
275 Không BKS FLYER FL8000999 LC150FM*Y0584157* 
276 16N8-3932 YAMAHA RLCS5C6408Y044461 5C64 – 044461 
277 37X3-5552 GUIDA VTTDCH094TT*016901*  VTTJL1P52FMH*016901* 
278 Không BKS APONI RL1WCH8UM6B121306 VUMYG150FMH121306
279 Không BKS Trung Quốc VHLPCH0031H000196 ZS152FMH*81023015* 
280 14X1-050.35 YAMAHA RLCS5C640CY766181 5C64 - 766188 
281 15AF-040.15 ESPERO CUP RPECCB1UMGA*304090*  VDEJQ139FMB*304090* 
282 17F1-2881 YAMAHA RLCJ5B9306Y001097 5B93 - 001097 
283 Không BKS ROMA 15MD120724  TY60V800W15060100
284 16P9-3038 YAMAHA RLCS5C6409Y167683 5C64 – 167699 
285 34F1-8342 HONDA C100MN – 0156513  C100MNE – 0156513 
286 15B3-276.14 HONDA RLHJF6316JZ002018 JF63E – 2369866 
287 16L9-3806 HONDA RLHHC09016Y106478  HC09E – 6106522 
288 15B2-286.39 HONDA bị mài xóa không xác định được số bị mài xóa xác định được số
289 17M7-5237 YAMAHA RLCS5C6408Y091219 5C64 - 091219 
290 14F9-8458 HONDA RLHHC08072Y240262 HC08E - 0240731 
291 18D1-278.56 HONDA RLCS5C6H0FY097772 5C6H - 097777 
292 15G1-544.13 YAMAHA RLCJ5VT205Y131124 5VT2 – 131124 
293 33R3-9484 ZINDA RRKWCH1UM7XH04966 VTT24JL1P52FMH004966
294 16H6-8563 Trung Quốc CF110*Y0000571*  CF1P52FMH – 3*Y0121131* 
295 16H6-5783 TIANMA VTADCG012TA-002532  150FMG*02000829* 
296 72K6-2434 FASHION VTLDCH064TL-010531  VTLZS152FMH00035448
297 16L3-4473 HONDA RLHHC09045Y524029  HC09E - 5037886 
298 16R1-2954 YAMAHA  RLCJ5B9609Y096834  5B96 – 096843 
299 15N1-003.84 YAMAHA RLCJ5VT705Y002698  5VT7 - 002698 
300 15G1-026.09 YAMAHA RLCS5C640BY417722 5C64 - 417723 
301 14AK-003.30 ESPERO CUP RPECCB1PEFA015787 VDEJQ139FMB015787
302 16L7-6273 HONDA RLHHC09066Y337425 HC09E – 6336365 
303 16N6-6539 HONDA RLHHA08038Y051221 HA08E - 1061539 
304 17AA-612.18 DAEEHAN RL9VCB2UMJBG02717 RL9FM1P39FMB-V002717 
305 90F9-4290 HONDA RLHHC09076Y451532 HC09E - 6451575 
306 16M4-4151 YAMAHA RLCJ5B9207Y011075 5B92 - 011075 
307 16P1-8790 YAMAHA RLCS5C6409Y152372 5C64 – 152384 
308 16N6-1809 YAMAHA RLCN5P1108Y017185 5P11 - 017185 
309 16M3- 5853 HONDA RLHHC09086Y534340 HC09E - 6533590 
310 16M3- 1278 YAMAHA RLCJ5B9306Y004007 5B93 – 004007 
311 14B1-318.94 YAMAHA RLCS5C6307Y024488 5C63 – 024488 
312 Không BKS deltech RPEKCB3PEHA321601 VDEJQ139FMB - 2321601 
313 Không BKS PRETY LLKXCG001LX*012789*  VLKZS150FMG-2*000012789* 
314 16K6-9096 EMPIRE VTTDCH0R4TT*002524*  VTTJL1P52FMH-F002524 
315 51X9-4134 Trung Quốc RMEWCG8ME5A007390 VHRDECQ150FMG - 100007390 
316 37P7-0387 YAMAHA RLCJ5B9608Y033834 5B96 – 033834 
317 16K4- 6558 LISOHAKA VLKPCH022LK*065921*  VLKZS1P50FMH*00065921* 
318 Không BKS Trung Quốc RR6DCB7UMFT818556 VTTHTJL1P52FMH – C01802 
319 34K2-1731 CPI VDEPCG0031D*018002*  CPI150FMG*018002* 
320 16N2-2318 HONDA RLCM4P8407Y004396 4P84 – 004396 
321 53V3-0132 NOUVO RLCN2B5205Y049125 2B52 - 049125 
322 15G1-246.39 HONDA HA02 – 2000855  HA02E – 1953507 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185565
Trực tuyến: ...