"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thông báo tìm chủ sở hữu hoặc có liên quan đến 182 phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT ( lần 2)

Cập nhật: 05/09/2021 07:00

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hải Phòng thông báo: Ai là chủ sở hữu hoặc có liên quan đến 182 phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đang bị tạm giữ mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ (Đăng ký xe + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân) đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 14 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có người đến giải quyết, số phương tiện trên sẽ bị tịch thu để xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính.

STT

BKS

NHÃN HIỆU

MẦU SƠN

SỐ MÁY

1

21V1-3244

SUFAT

XANH

VPJL1P50FMG*093815*

2

14F8-4867

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

SK: 5HU3-09481

3

16M6-4859

YAMAHA

ĐEN

5C64-824713

4

16R6-3786

HONDA

BẠC

0181026

5

14P6-9310

HONDA

ĐỎ ĐEN

5403904

6

29U8-0502

ATTILA

BẠC

16248

7

16M1-2086

HONDA

ĐỎ ĐEN

6157608

8

16H2-5708

TAIWAN

NÂU

01005065

9

14K5-9507(16K5)

YAMAHA

ĐỎ

11044

10

29V4-3102

YAMAHA

ĐEN

099002

11

16N2-5966

HONDA

ĐEN

0392570

12

15B2-27679

HONDA

TRẮNG

0439981

13

16K3-0253

YAMAHA

XANH

 

14

16F1-9524(F4)

HONDA

ĐEN

 

15

18F9-4609

HONDA

ĐỎ ĐEN

6491414

16

75H7-5247

YAMAHA

ĐỎ

04729

17

16S1-2111

YAMAHA

VÀNG

SK:272464

18

16M3-3201

WAVE

ĐỎ ĐEN

5223266

19

16H4-6371

LONCIN

XANH

0124410

20

16H6-3022

HONDA

XANH

0020338

21

16N9-4857

YAMAHA

ĐEN VÀNG

014488

22

29P1-4625

HONDA

BẠC

0038904

23

16K5-5867

TQ

XANH

001581

24

29P3-1589

 

VÀNG

212815

25

30Z1-00124

YAMAHA

ĐEN TRẮNG

SK:015333

26

17F2-8574

LONCIN

MẬN

00636980

27

16M4-2144

HONDA

ĐỎ

6554392

28

16H8-4560

TQ

XANH

000028177

29

16H7-1695

TQ

ĐỎ

80103781

30

16H4-4490

HONDA

XANH

0007708

31

53R5-8671

 

NÂU

144778

32

15MD1-16535

HUPAI

TRẮNG

SK;600174

33

16F5-4855

HONDA

XANH

8006195

34

16L7-6270

 

XANH

001943

35

16P1-1741

WAVE

ĐỎ ĐEN

 

36

15B1-22521

YAMAHA

GHI

364857

37

16H6-7760

HONDA

XANH

01042228

38

16N4-5954

HONDA

ĐỎ

0100495

39

16K6-4859

DAEHAN

TRẮNG

3004428

40

16H8-2223

HONDA

XANH

155832

41

16H4-1495

 

NÂU

111232

42

34L9-5903

WAVE

XANH

004094

43

16L8-6978

YAMAHA

ĐEN

19555

44

16L7-5878

WAVE

ĐỎ

333329

45

34N1-4690

YMT

ĐEN

400535

46

29X7-3885

WAVE

ĐỎ

092328

47

14P3-5750

WAVE

XANH

007040

48

16R1-5475

YAMAHA

ĐEN

245094

49

16L8-0335

WAVE

ĐỎ

5270

50

14K6-9603

YAMAHA

ĐỎ

90709

51

14F6-6461

LIFAN

ĐỎ

01303562

52

17N6-0879

YAMAHA

ĐEN

049062

53

16H4-1733

HONDA

XANH

1200664

54

16P6-9928

YAMAHA

BẠC TRẮNG

098326

55

16K6-9644

HONDA

XANH

0022667

56

16L4-1535

TQ

ĐỎ

40027522

57

17M6-3192

YAMAHA

ĐEN ĐỎ

056742

58

16H7-6235

YAMAHA

BẠC

17138

59

17B3-01863

HONDA

WAVE

5716270

60

16N4-0313

HONDA

ĐỎ ĐEN

5761229

61

14P3-5609

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

549218

62

16H7-8977

 

XANH ĐEN

02189378

63

16L9-3598

YAMAHA

ĐỎ

041433

64

30F1-5913

HONDA

ĐEN

0065966

65

16F6-4467

HONDA

XANH

0054251

66

15-552N8(M8)

HONDA

XANH TRẮNG

1809768

67

16M9-8280

YAMAHA

XANH ĐEN

012071

68

16L6-9680

HONDA

TÍM

6307735

69

15MD1-20575

XE ĐiỆN

ĐỎ

04113

70

16K4-8093

YAMAHA

ĐEN BẠC

12889

71

21C1-25337

YAMAHA

ĐỎ

485252

72

16L4-0308

LIFAN

XANH

00119312

73

14F4-7382

LOCIN

NÂU

0638399

74

16K9-3573

YAMAHA

ĐỎ TRẮNG

62648

75

16L6-0025

HONDA

ĐỎ

5142824

76

16N3-4419

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

010135

77

16P7-3881

YAMAHA

TRẮNG ĐEN

137337

78

16H7-0218

WAVE

XANH

0067175

79

16M1-9676

 

 

 

80

37K9-7420

TQ

XANH

OXH

81

16P6-5207

HONDA

ĐỎ BẠC

134783

82

89L2-0107

YAMAHA

 

019090

83

16H4-9735

 

TRẮNG ĐEN

2001114

84

16R3-0015

 

ĐEN XÁM

0636030

85

14F9-3420

 

NÂU

 

86

16P7-1107

FUSACO

NÂU

401862

87

17H9-8005

FANLIM II

NÂU

003854

88

16L7-7970

HONDA

VÀNG

6349605

89

16F2-0762

SUZUKI

NÂU ĐEN

124144

90

16L1-0954

FUTURE

ĐỎ

004563

91

14K1-1315

SYM

XANH

215330

92

16H1-1592

HONDA

TRẮNG

108770

93

33L6-0193

TQ

XANH

0520217

94

16K8-5204

CPI

XANH

003203*

95

35N7-3900

FANTOM

ĐỎ

008259

96

28F4-4679(20F4)

TQ

XANH

05195

97

14F8-1765

 

 

8228396

98

16K4-9796

HONDA

XANH

 

99

16L3-4677

WAVE

XANH

0006638

100

16F4-9604

HONDA

NÂU

0104949

101

16F2-5305

HONDA

NÂU

0008547

102

14K4-4039

YAMAHA

ĐEN

44068

103

28S6-3872

HONDA

TÍM ĐEN

029124

104

16F8-8461

HONDA

ĐEN BẠC

00004496

105

16K5-0380

YAMAHA

XANH

12984

106

26M1-02149

YAMAHA

XANH ĐEN

130792

107

19Y1 - 8930

HONDA

ĐEN

0561658

108

16M2-0161

YAMAHA

ĐEN BẠC

108674

109

99H5-0528

SUZUKI

XANH

182057

110

16K2-9949

TQ

 

 

111

29R9-2678

HONDA

XANH

0134898

112

15B1-01657

YAMAHA

TRẮNG ĐEN

001674

113

16H2-3592

HONDA

XANH

1826012

114

34K4-2780(36K4)

HONDA

NÂU

001162

115

16F8-0420

YAMAHA

XANH

045838

116

14K4-7671

TQ

XANH

30039312

117

52U1-8451

WAVE

XANH

000920

118

16K7-2160

TQ

XANH

000569

119

16F7-2211

DREAM

NÂU

537371

120

16H7-1880

HONDA

XANH

80104452

121

16F6-5320

TQ

ĐỎ

0001695

122

16H4-6921

DAME

NÂU

0007106

123

16M6-3749

TQ

NÂU

000701

124

33M8-4204

TQ

NÂU

40000847

125

16N2-3858

YAMAHA

ĐEN

064301

126

89F2-4036

SYM

ĐEN

SK;440082

127

37H1-0579

LOCIN

ĐỎ ĐEN

0000325

128

16R6-1852

 

ĐEN

030047

129

16M7-3203

YAMAHA

ĐỎ

105300

130

16N1-8194

HONDA

ĐEN ĐỎ

0263527

131

16R5-0254

YAMAHA

ĐEN BẠC

49983

132

16H1-4359

HONDA

ĐEN TRẮNG

0055693

133

20F6-8133

BEST

XANH

SK; VN40041

134

79N1-23044

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

637755

135

16H1-7937

TQ

 

12049904

136

16M6-4031

WAVE

XANH

01311026

137

37L5-2955

LOCIN

NÂU

01841582

138

34N2-0605

TQ

XANH

08584

139

16K1-3775

TQ

XANH

050669

140

34K1-5318

TQ

XANH

000963

141

15H1-12065

HONDA

ĐỎ

5050599

142

18S7-4515

DANSAN

XANH

30039354

143

16K8-2300

DREAM

NÂU

3F403630

144

29K9-3308

VIVA

XANH

05377

145

35N4-9333

WAVE

XANH

'001719

146

16K9-2131

WAVE

ĐỎ

0003744

147

16K1-3963

TQ

XANH

 

148

16K1 - 2426

ORIENTAL

XANH

… *00001526*

149

16F8 - 6755

DAYANG

XANH

… *0080852*

150

89F7 - 5441

TQ

XANH

VTT1P52FMH*062565*

151

16H3-6595

TQ

ĐỎ

106626

152

16M7-0646

TQ

ĐEN

15/8/2019

153

29M2-4441

LOCIN

NÂU

12/13/2019

154

KhôngBKS

HONDA

XANH

1393721

155

30H3-0768

 

XANH

006975

156

16L9-5124

WAVE

ĐỎ

 

157

16L8-5993

 

ĐỎ

603209

158

16L2-1949

WAVE

ĐỎ

HC09E5018772

159

15G1-051.64

YAMAHA

Đỏ- đen

31C3-048221

160

16P6-7559

YAMAHA

ĐEN, BẠC

5B94-052690

161

16N9-3562

WAVE

ĐỎ ĐEN

HC12E-0656089

162

16L8-1733

YAMAHA

ĐỎ

3S31-0177663

163

16M3-4570

WARE

ĐỎ ĐEN

HC09E-5233003

164

21D1-041.55

HONDA

VÀNG ĐEN BẠC

JF33E-0086711

165

15B2-164.03

HONDA

TRẮNG ĐEN

HC12E5727108

166

79F9-5328

FUTURE

XANH

JA02E-006608

167

16K9-0568

FOTSE

TRẮNG

5TY-119179

168

16P6-1129

YAMAHA

ĐEN

27363

169

29S6-0582

YAMAHA

 

006165

170

15B1-689.82

HONDA

XANH ĐEN

HC09E-6169371

171

15B3-142.23

HONDA

XANH ĐEN

JK63E2220581

172

15AA-033.21

ESPERO

VÀNG

VDEJQ139FMB033872

173

15B1-595.35

HONDA

VÀNG, TRẮNG

JF46E-4011506

174

15B1-789.35

HONDA

VÀNG ĐEN

JF46E-4155560

175

15K1-012.66

HONDA

ĐEN

6101714

176

15B1-983.49

YAMAHA

ĐEN BẠC

5B92-015316

177

59G1-50424

HONDA

ĐỎ ĐEN

476186

178

18K1-00939

HONDA

ĐỎ XÁM ĐEN

1636772

179

54P4-9693

BOSS

NÂU

016183

180

17N6-2712

ANGEL

ĐỎ-ĐEN-BẠC

002699

181

15H1-02103

 

ĐỎ-ĐEN

2003592

182

15-906N6

HONDA

XANH

734230

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750194
Trực tuyến: ...