"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đấu giá biển số xe, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của người dân

Cập nhật: 15/11/2020 16:12

Một trong những điểm mới nổi bật, được nhiều chuyên gia đánh giá là tiến bộ trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 10, đó là quy định về đấu giá biển số xe.

Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, kho số của biển số xe do Bộ Công an đang sử dụng để đăng ký xe là tài sản công, nhưng Luật Giao thông đường bộ năm 2008 hiện hành quy định cấm mua, bán biển số xe, vì thế, những năm qua, việc mua, bán biển số xe chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Tháo gỡ vướng mắc này, dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã sửa đổi theo hướng chỉ cấm mua, bán trái phép biển số xe, còn trường hợp mua biển số thông qua đấu giá là hợp pháp. Đồng thời, dự thảo Luật quy định cấp biển số thông qua đấu giá là một trong các hình thức cấp biển số xe. Hiện, các Luật chuyên ngành đã cụ thể hóa việc đấu giá biển số xe, đảm bảo biển số xe cơ giới sau đấu giá có đầy đủ các quyền về tài sản gồm: quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền định đoạt.

Việc Bộ Công an thực hiện sớm đấu giá biển số xe không chỉ góp phần tăng thu cho ngân sách, tăng cường đầu tư cho lực lượng Cảnh sát giao thông, mà còn hạn chế tiêu cực phát sinh, tạo sự công khai, minh bạch, nhanh chóng, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích của người dân, đồng thời gắn trách nhiệm của người trúng đấu giá sử dụng biển số đó. Mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số xe ôtô thông qua đấu giá.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6897071
Trực tuyến: ...