"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh tuyên truyền trật tự an toàn giao thông đối với thanh thiếu niên

Cập nhật: 07/04/2021 06:18

Thực hiện Công văn số 1733/UBND-GT ngày 22-3-2021 của UBND TP về bảo đảm TTATGT cho thanh, thiếu niên, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành chức năng, nhà trường và cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Trong đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt bố trí lực lượng tuần tra trên các tuyến đường gần với các trường học, tuyến đường thường xuyên có nhiều nhóm thanh niên, học sinh tụ tập; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT liên quan đến thanh, thiếu niên, đặc biệt là các trường hợp tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện.  

Lực lượng CSGT tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại trường học

Đồng thời đơn vị tăng cường phối hợp với trường học trong theo quy định. Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã yêu cầu các trường học giám sát những học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy để có biện pháp ngăn chặn vi phạm về ATGT đối với học sinh của trường, yêu cầu cha mẹ học sinh không giao mô tô, xe máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Việc quản lý, nhắc nhở các học sinh vi phạmTTATGT, có văn bản trả lời, phúc đáp kịp thời, thể hiện ý thức trách nhiệm của nhà trường trong tuyên truyền, giáo dục ý chức châp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514456
Trực tuyến: ...