"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Duy trì mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Cập nhật: 05/07/2022 11:33

Ngay từ đầu năm học 2021- 2022, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thánh phố, Công an các quận, huyện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, trường học duy trì tốt các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông địa bàn.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Hồng Bàng phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại trường học

Để thực hiện, Công an các quận, huyện đã phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về Luật Giao thông đường bộ giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp giữ gìn TTATGT tại cổng các trường học, tuyên truyền hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm an toàn. Trong đó, Công an huyện An Dương đã phối hợp tổ chức tuyên truyền TTATGT cho 1.200 giáo viên, học sinh, sinh viên các trường tiểu học và Trường THPT An Dương; trao tặng mũ bảo hiểm cho 4.383 học sinh khối lớp 1 của các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho 2.500 lượt người dân trên địa bàn huyện; tập trung vào thanh, thiếu niên. Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với 26 Trường Tiểu học và 23 trường THCS đóng trên địa bàn thành lập các đội tuyên truyền lưu động tại các cổng trường, thực hiện tốt mô hình ’’Cổng trường an toàn”; triển khai 30 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe chuyên dụng trên địa bàn huyện....

Đến nay, 100% các trường học thực hiện xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, hỗ trợ tích cực công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn các quận, huyện.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321450
Trực tuyến: ...