"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hơn 65% số phương tiện trên toàn quốc dán thẻ không dừng ETC

Cập nhật: 21/05/2022 07:57

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, 113 trạm thu phí trên toàn quốc đã đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, còn 102 làn/23 trạm thu phí cần tiếp tục lắp đặt các làn thu phí còn lại để đảm bảo tất cả các trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy, về việc thí điểm thu phí không dừng đối với tất cả các làn tại tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đến nay, phương án tổ chức giao thông, phương án xử lý các tình huống sự cố phục vụ công tác thí điểm chỉ thu phí không dừng đã được các bên thống nhất. Dự kiến, việc thu phí không dừng hoàn toàn trên tuyến cao tốc này bắt đầu từ ngày 1-6-2022.

Ảnh TTXVN

Số lượng phương tiện tham gia dán thẻ trong thời gian qua tăng rất khả quan, từ khoảng 1 triệu phương tiện vào thời điểm tháng 10-2021, đến nay có khoảng 3 triệu phương tiện tham gia dịch vụ (chiếm hơn 65% tổng số phương tiện trên toàn quốc). Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt 80-90%.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, nhà đầu tư dự án tiến hành rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống biển báo, chỉ dẫn từ xa, cũng như bổ sung tính năng cảnh báo số dư tài khoản cho các phương tiện trước khi đi vào tuyến cao tốc để hạn chế các phương tiện không đủ điều kiện đi nhầm vào tuyến cao tốc.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749547
Trực tuyến: ...