"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Người dân sẽ được đấu giá mua biển số xe ô tô

Cập nhật: 04/12/2021 17:42

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Cục Cảnh sát giao thông lại tái khởi động đề án cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá. Nếu được thực hiện, người dân có thể mua biển số đẹp cho xe theo ý của mình.

Nhiều người muốn sở hữu biển số xe đẹp

Hiện nay, công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Việc đăng ký, cấp biển số được thực hiện theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Mỗi phương tiện khi đăng ký được cấp duy nhất một biển số. Biển số đã cấp khi làm thủ tục sang tên di chuyển đi địa phương khác hoặc đổi cấp lại từ 4 số sang 5 số… thì được thu hồi và không cấp lại cho phương tiện khác. Việc mua, bán biển số xe hiện còn bị cấm, tuy nhiên, nhiều người vì muốn sở hữu biển số xe đẹp vẫn có nhu cầu trả tiền mua lại xe cũ nhưng biển đẹp với giá cao.

Biển số xe ô tô hiện nay bấm theo hình thức ngẫu nhiên.

Theo thống kê, tính đến tháng 9/2021, toàn quốc đã đăng ký gần 5 triệu ô tô, 74 triệu mô tô, trong đó 2/3 là xe cá nhân. Với việc bấm số ngẫu nhiên, nhiều người may mắn sở hữu được những biển số xe đẹp theo ý muốn nhưng cũng không ít trường hợp với người mong muốn có được biển số theo họ là đẹp nhưng với người khác lại không đẹp. 

Sẽ đấu giá biển số xe

Xuất phát từ nhu cầu nói trên của người dân, Bộ Công an đã hai lần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đấu giá và thu lệ phí cấp biển số tự chọn. Năm 1993, Hải Phòng là địa phương đầu tiên tự tổ chức đấu giá biển số xe. Sau 2 tháng thực hiện, đã có 94 trường hợp tự chọn biển số trên tổng số 198 xe đăng ký. Bộ Công an cũng đã có công văn báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho triển khai việc thu phí biển số xe tự chọn trên toàn quốc. Ngoài ra, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88-TT/LB quy định chế độ thu, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký biển số tự chọn. Tuy nhiên, thời điểm đó còn nhiều ý kiến trái chiều, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngừng triển khai việc thu lệ phí cấp biển số tự chọn. 10 năm sau, tỉnh Bình Thuận, Nghệ An là hai địa phương đã tổ chức đấu giá biển số xe. Số tiền thu được từ việc này lên tới hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo. Sau đó, Bộ Tài chính, Bộ Công an tiếp tục tạm dừng việc đấu giá này vì vướng mắc thủ tục pháp lý.

Năm 2008, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiếp tục đề xuất đấu giá biển số xe, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương và giao cho các Bộ nghiên cứu triển khai. Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đấu giá quyền sử dụng số đăng ký biển xe cơ giới đường bộ, chế độ thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá đã được các bộ xây dựng, nhưng sau đó thông tư không được thông qua vì còn vướng Luật Đấu giá tài sản. Năm 2011, khi xây dựng Nghị định về đấu giá tài sản, việc đấu giá biển số xe tiếp tục được đưa ra bàn bạc nhưng cũng chưa được thông qua. 6 năm sau, Bộ Công an đã họp với đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để lấy ý kiến, xây dựng dự thảo đề án đấu giá biển số xe. Năm 2018, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiếp tục đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô, nhưng tiếp tục không được thông qua do còn vướng luật. Năm 2020, Bộ Công an đưa nội dung đấu giá biển số xe vào dự Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng chưa được thông qua. Tháng 9/2021, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tái khởi động xây dựng đề án đấu giá biển số xe, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ban ngành và đến nay việc đấu giá biển số xe vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai.

Cụ thể, Bộ Công an đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cho phép thực hiện thí điểm Đề án cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá. Đồng thời, quy định cụ thể các vấn đề vẫn còn đang vướng mắc. Đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định “thí điểm” cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá và giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án. Giao Bộ Tài chính ban hành quy định về thu thuế chuyển nhượng biển số trúng đấu giá; lệ phí đăng ký sang tên đối với biển số trúng đấu giá.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749827
Trực tuyến: ...