"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt: Tập trung tuyên truyền trật tự an toàn giao thông

Cập nhật: 04/06/2019 07:12

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, CATP chú trọng công tác tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, trong tháng 5-2019, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt chỉ đạo các tổ, đội nghiệp vụ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật gắn với nói chuyện chuyên đề về trật tự an toàn giao thông.

Trạm Cảnh sát giao thông số 4 phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tới lái xe container

Tiêu biểu như phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận Hồng Bàng, Kiến An, huyện An Dương tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường sắt và cảnh báo tai nạn giao thông cho hơn 900 người là thành viên của đoàn thể, tổ chức trực thuộc và hơn 600 giáo viên, học sinh Trường THPT Ngô Quyền.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714232
Trực tuyến: ...