"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xã Trân Châu triển khai mô hình “Cổng trường an toàn về ANTT"

Cập nhật: 29/05/2019 10:58

Vừa qua, xã Trân Châu, huyện Cát Hải tổ chức nghị triển khai mô hình liên kết “Cổng trường an toàn về ANTT” giữa các ban, ngành, đoàn thể với Trường Tiểu học và THCS Hà Sen và Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu.

Ban chỉ đạo mô hình ra mắt tại hội nghị

Tại xã Trân Châu, do các trường học nằm ngay trên đường 356 và đường Cát Bà-Gia Luận, lượng xe cơ giới qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và nhiều yếu tố phức tạp khác. Trước tình hình đó, Ban công an xã Trân Châu đã đề xuất việc xây dựng mô hình liên kết cổng trường an toàn về ANTT giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương với Trường Tiểu học và THCS Hà Sen, Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu. Trước đề xuất trên, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về việc chỉ đạo xây dựng mô hình, UBND xã cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình và thành lập ban chỉ đạo thực hiện gồm 14 thành viên do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, chi tiết. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo mô hình đã ra mắt và kí giao ước thực hiện tốt nội dung, quy chế ban hành.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714077
Trực tuyến: ...