"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Từ ngày 01-7-2020 xử phạt điện tử vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ trên toàn quốc

Cập nhật: 08/07/2020 11:21

Văn phòng Chính phủ vừa họp báo giới thiệu việc tích hợp thêm 6 dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đố nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông.

Sau thời gian thực hiện thí điểm (từ 12-3) tại 5 địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Thuận, số lượng người tra cứu để thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tương đối lớn, khoảng hơn 16.000 lượt tra cứu, thực hiện.

Lực lượng CSGT đã cung cấp gần 11.000 dữ liệu về các trường hợp vi phạm hành chính để phục vụ tra cứu, nộp phạt trực tuyến, tuy nhiên, số lượng thực hiện nộp phạt trực tuyến thành công còn thấp.

Nguyên nhân chủ yếu do phạm vi thực hiện thí điểm còn hẹp (chỉ phạm vi xử lý của cấp Phòng trở lên của 5 địa phương đối với xử phạt của CSGT và các đơn vị thuộc Tổng cục đường bộ của Thanh tra giao thông). Cạnh đó, cơ sở hạ tầng của các đơn vị thực hiện dịch vụ còn hạn chế; Tâm lý, thói quen của người dân còn e ngại khi thực hiện theo hình thức trực tuyến...

Để nâng cao chất lượng phục vụ, 1-7-2020, việc nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trực tuyến sẽ được mở rộng phạm vi thực hiện. Cụ thể, thực hiện trên toàn quốc đối với thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông. Đồng thời thực hiện trên toàn quốc đối với thẩm quyền xử phạt của chỉ huy cấp Đội trở lên thuộc phòng CSGT Công an các địa phương và các đơn vị trực thuộc Cục CSGT.

Để thực hiện Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia: dichvucong.gov.vn;

Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718276
Trực tuyến: ...