"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an huyện An Dương: Giải quyết công việc phục vụ 46.241 lượt người dân

Cập nhật: 22/05/2020 07:04

Nâng cao chất lượng công tác tiếp, giải quyết các công việc, yêu cầu liên quan đến an ninh trật tự của tổ chức, công dân là công trình phần việc phục vụ nhân dân tiếp tục được Công an huyện An Dương triển khai có hiệu quả.

Công an huyện An Dương tổ chức cấp căn cước công dân cho người có công vào thứ 7

Kết quả, sau 2 năm triển khai, Công an huyện đã tiếp đón, hướng dẫn trên 25.000 lượt người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân. Ngoài ra, Công an huyện còn hướng dẫn, làm thủ tục cho 12.708 lượt người dân đến làm thủ tục quản lý cư trú; 8.094 lượt người dân đến làm thủ tục cấp đăng ký phương tiện, 189 lượt người đến trình báo tố giác tội phạm, 68 lượt người làm thủ tục đăng ký quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 182 lượt thân nhân người bị tạm giữ, tạm giam đến làm thủ tục thăm gặp... Cán bộ chiến sỹ làm công tác tiếp dân có thái độ hòa nhã đúng mực, tận tình hướng dẫn thủ tục, tạo được ấn tượng, tình cảm tốt và sự hài lòng của nhân dân, không có trường hợp nào người dân phản ánh, khiếu nại về quy trình và thái độ tiếp dân.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718214
Trực tuyến: ...