"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội phụ nữ Công an thành phố: Duy trì hiệu quả 67 phần việc phụ nữ đảm nhận

Cập nhật: 01/06/2020 10:00

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, trong 3 năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn thể hội viên hội phụ nữ cấp cơ sở nội dung thực hiện Cuộc vận động “Xây dụng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương sáng tạo vì An ninh Tổ quốc, xây dụng gia đình hạnh phúc, bền vững”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả 13 công trình “phòng tiếp dân kiểu mẫu”, 29 “bếp ăn tập thể” và 67 phần việc do phụ nữ đảm nhận...

Các cấp Hội phụ nữ thăm, tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố

Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Nét đẹp Phụ nữ Công an Phải Phòng” đến 100% cán bộ hội viên với nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa trong và ngoài xã hội, góp phần thục hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ hội viên Phụ nữ Công an thành phố giàu tình nhân ái, nhân văn như trao tặng kinh phí và ủng hộ xây dựng trên 20 mái ấm tình thương trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5330758
Trực tuyến: ...