"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khảo sát công tác quản lý, xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố tại quận Kiến An

Cập nhật: 10/07/2020 09:22

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn quận Kiến An. Theo đó, quận Kiến An hiện có 10 Ban Bảo vệ dân phố với 154 tổ và 277 thành viên. 6 tháng năm 2020, lực lượng Bảo vệ dân phố đã làm tốt công tác nắm tình hình ANTT, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn trong nhân dân, các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời phản ánh cho lực lượng CAP và UBND phường để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Lực lượng Bảo vệ dân phố cũng tích cực phối hợp với Công an – quân sự, các ban, ngành đoàn thể phường trong công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, TNXH và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT; tố giác các loại tội phạm. Trong tuần tra canh gác trên địa bàn không để các loại đối tượng có điều kiện hoạt động, tham gia giữ gìn TTATGT – TTĐT và PCCC. Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT- TTXH phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện lực lượng Bảo vệ dân phố tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh những mặt tích cực, một số phường chưa bổ sung kiện toàn lực lượng Bảo vệ dân phố đủ số lượng theo quy định; còn bố trí Bảo vệ dân phố kiêm nhiệm nhiều việc, nhiều chức danh khác dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động không cao.  Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng lực lượng Bảo vệ dân phố tại cơ sở như: trang bị thêm trang thiết bị, cần có chế độ chính sách phù hợp cho lượng Bảo vệ dân phố…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713807
Trực tuyến: ...