"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phân công, phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trong Công an thành phố

Cập nhật: 18/05/2022 18:21

Ngày 10/5/2022, Giám đốc Công an thành phố có Quyết định phân công, phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trong Công an thành phố. Cụ thể về đối tượng và địa điểm đăng ký như sau:

1. PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT.

Đối tượng đăng ký:

Đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tố chức, cá nhân nước ngoài của dự án, tố chức nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tố chức doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận Hải An, Dương Kinh, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Đồ Sơn, huyện Bạch Long Vỹ.

Đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại huyện đảo Bạch Long Vỹ và của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài của dự án, tố chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Địa điểm đăng ký: Phòng CSGT ĐB, ĐS - CATP Hải Phòng.

2. CÔNG AN 07 QUẬN: HẢI AN, DƯƠNG KINH, HỒNG BÀNG, NGÔ QUYỀN, LÊ CHÂN, KIẾN AN, ĐỒ SƠN.

Đối tượng đăng ký:

Đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn quận mình và của cơ quan, tố chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa bàn quận mình.

Địa điểm đăng ký: Công an quận Hải An, Dương Kinh, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Đồ Sơn.

3. CÔNG AN 07 HUYỆN AN DƯƠNG, KIẾN THỤY, VĨNH BẢO, TIÊN LÃNG, AN LÃO, THỦY NGUYÊN, CÁT HẢI

Đối tượng đăng ký:

Đăng ký cấp biến số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tô chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quận đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện mình.

Đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn huyện mình và cơ quan, tố chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tố chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa bàn thuộc huyện mình.

Địa điểm đăng ký: Công an huyện An Dương, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Thủy Nguyên, Cát Hải.

4. CÔNG AN 151 THỊ TRẤN, XÃ THUỘC CÔNG AN CÁC HUYỆN AN DƯƠNG, KIẾN THỤY, VĨNH BẢO, TIÊN LÃNG, AN LÃO, THỦY NGUYÊN, CÁT HẢI

Đối tượng đăng ký: Đăng ký cấp biển sổ xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn xã mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa bàn thuộc xã mình.

Địa điểm đăng ký:

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện An Dương: CATT An Dương, CAX An Đồng, CAX An Hoa, CAX An Hong, CAX An Hưng, CAX Bắc Sơn, CAX Đại Bản, CAX Đặng Cương, CAX Đồng Thái, CAX Hồng Phong, CAX Hồng Thái, CAX Lê Lợi, CAX Lê Thiện, CAX Nam Sơn, CAX Quốc Tuấn, CAX Tân Tiến (01 thị trấn, 15 xã).

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện an Lão: CATT An Lão, CATT Trường Sơn, CAX An Thái, CAX An Thắng, CAX An Thọ, CAX An Tiến, CAX Bát Trang, CAX Chiến Thắng, CAX Mỹ Đức, CAX Quang Hưng, CAX Quang Trung, CAX Quốc Tuấn, CAX Tân Dân, CAX Tân Viên, CAX Thái Sơn, CAX Trường Thành, CAX Trường Thọ (02 thị trấn, 15 xã).

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện Tiên Lãng: CATT Tiên Lãng, CAX Bắc Hưng, CAX Bạch Đằng, CAX cấp Tiến, CAX Đại Thắng, CAX Đoàn Lập, CAX Đông Hưng, CAX Hùng Thắng, CAX Khởi Nghĩa, CAX Kiến Thiết, CAX Nam Hưng, CAX Quang Phục, CAX Quyết Tiến, CAX Tây Hưng, CAX Tiên Cường, CAX Tiên Minh, CAX Tiên Thắng, CAX Tiên Thanh, CAX Toàn Thắng, CAX Tự Cường, CAX Vinh Quang (01 thị trấn, 20 xã).

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện Vĩnh Bảo: CATT Vĩnh Bảo, CAX An Hòa, CAX Cao Minh, CAX cổ Am, CAX Cộng Hiền, CAX Đồng Minh, CAX Dũng Tiến, CAX Giang Biên, CAX Hiệp Hòa, CAX Hòa Bình, CAX Hưng Nhân, CAX Hùng Tiến, CAX Liên Am, CAX Lý Học, CAX Nhân Hòa, CAX Tam Cường, CAX Tam Đa, CAX Tân Hưng, CAX Tân Liên, CAX Thắng Thủy, CAX Thanh Lương. CAX Tiền Phong, CAX Trấn Dương, CAX Trung Lập, CAX Việt Tiến, CAX Vĩnh An, CAX Vĩnh Long, CAX Vĩnh Phong, CAX Vĩnh Quang, CAX Vĩnh Tiến (01 thị trấn, 29 xã).

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện Kiến Thụy: CATT Núi Đối, CAX Đại Đồng, CAX Đại Hà, CAX Đại Hợp, CAX Đoàn Xa, CAX Đông Phương, CAX Du Lễ, CAX Hữu Bằng, CAX Kiến Quốc, CAX Minh Tân, CAX Ngũ Đoan, CAX Ngũ Phúc, CAX Tân Phong, CAX Tân Trào, CAX Thanh Sơn, CAX Thuận Thiên, CAX Thụy Hương, CAX Tú Sơn (01 thị trấn, 17 xã).

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện Thủy Nguyên: CATT Núi Đèo, CATT Minh Đức, CAX An Lư, CAX An Sơn, CAX Cao Nhân, CAX Chính Mỹ, CAX Dương Quan, CAX Đông Sơn, CAX Gia Đức, CAX Gia Minh, CAX Hoa Động, CAX Hòa Bình, CAX Hoàng Động, CAX Hợp Thành, CAX Kênh Giang, CAX Kiền Bái, CAX Kỳ Sơn, CAX Lại Xuân, CAX Lâm Động, CAX Lập Le, CAX Liên Khê, CAX Lưu Kiếm, CAX Lưu Kỳ, CAX Minh Tân, CAX My Đồng, CAX Ngũ Lão, CAX Phả Lễ, CAX Phù Ninh, CAX Phục Lễ, CAX Quảng Thanh, CAX Tam Hưng, CAX Tân Dương, CAX Thiên Hương, CAX Thủy Đường, CAX Thủy Sơn, CAX Thủy Triều, CAX Trung Hà (02 thị trấn, 35 xã).

Công an các thị trấn, xã thuộc Công an huyện Cát Hải: CATT Cát Bà, CATT Cát Hải, CAX Đồng Bài, CAX Gia Luận, CAX Hiền Hào, CAX Hoàng Châu, CAX Nghĩa Lộ, CAX Phù Long, CAX Trân Châu, CAX Văn Phong, CAX Việt Hải, CAX Xuân Đám (02 thị trấn, 10 xã).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12807778
Trực tuyến: ...