"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận, giải quyết 689 yêu cầu tra cứu thông tin dân cư

Cập nhật: 19/06/2019 10:38

Vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu dân cư thành phố Hải Phòng là công trình, phần việc mới được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP triển khai thực hiện từ qúy 2 năm 2019.

Đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thăm Trung tâm dữ liệu dân cư Công an thành phố Hải Phòng

Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã làm tốt công tác triển khai các biện pháp quản lý, vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu dân cư thành phố, qua đó phục vụ có hiệu quả yêu cầu về nghiệp vụ, các mặt công tác Công an và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Để thực hiện, đơn vị tiến hành tiếp nhận, giải quyết kịp thời, nhanh chóng yêu cầu tra cứu thông tin dân cư của Công an các đơn vị, địa phương, phục vụ đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Cán bộ làm công tác tra cứu khi tiếp nhận hồ sơ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, khẩn trương tra cứu và trả lời kết quả trong thời gian sớm nhất. Nhờ vậy, chỉ trong tháng đầu triển khai, đơn vị đã tiếp nhận 689 trường hợp yêu cầu tra cứu; cập nhật và chỉnh sửa phiếu DC02 cho 83 trường hợp; thu thập, bổ sung phiếu DC01 cho 99 trường hợp...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713926
Trực tuyến: ...