"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Cảnh sát nhân dân: 36 tập thể, 111 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Cập nhật: 03/07/2020 11:11

Qúy 2 năm 2020, 100% các đơn vị trong Khối Cảnh sát nhân dân - CATP đều phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các chủ đề, nội dung, biện pháp và hình thức thi đua cụ thể, sát hợp với đặc điểm tình hình, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong CBCS các đơn vị.

Các cá nhân tiêu biểu được biểu dương trong quý 2 năm 2020

Trong đó, nhiều đơn vị như các phòng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát đường thủy, Trại tạm giam CATP ... đã chủ động xây dựng, bồi dưỡng nhân tố điển hình tiên tiến, triển khai nhiều phong trào thi đua mới, phong phú, sáng tạo, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra.

Ghi nhận kết quả, thành tích trong các phong trào thi đua, trong quý 2 năm 2020, đã có 36 tập thể, 111 cá nhân thuộc Khối Cảnh sát nhân dân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen các loại. Ngoài ra, có 8 tập thể, cá nhân trong khối được nhân dân gửi thư cảm ơn, khen ngợi.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317480
Trực tuyến: ...