"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chi bộ Tham mưu An ninh – Phòng Tham mưu: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Cập nhật: 24/03/2020 09:25

Sáng 21-3-2020, Chi bộ Tham mưu An ninh (Đảng bộ Tham mưu –Công an thành phố) tổ chức điểm Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng viên Chi bổ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chi bộ đã đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo mụ tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết của Chi bộ. Chi bộ hoàn thành xuất sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng- xây dựng lực lượng; tổ chức hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", có nhiều lượt cán bộ, đảng viên vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng như giải thưởng "Lý Tự trọng", "Gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an thành phố", các cuộc thi tìm hiểu do Bộ Công an tổ chức…

Chi bộ đề ra 3 phương hướng, chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt, có chất lượng, đúng thời hạn các chuyên đề công tác lớn của đơn vị; đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292583
Trực tuyến: ...