"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Ngô Quyền duy trì hiệu quả 47 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 30/06/2022 09:40

Quý 2 năm 2022, Công an quận Ngô Quyền triển khai thực hiện phần việc “Rà soát, quản lý đối tượng trên địa bàn”, qua đó đã điều tra, làm rõ 25/27 vụ phạm pháp hình sự, bắt 51 đối tượng; xác lập và phá 1 chuyên án với 1 đối tượng, triệt xóa 5 ổ nhóm với 24 đối tượng; bắt 11 vụ ma túy với 12 đối tượng.

Vận động nhân dân tham gia mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an quận cũng tiến hành sơ kết 1 mô hình và duy trì hoạt động hiệu quả 47 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều nhất trong khối Công an các quận trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Trong quý 2, đã có 40 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, trong đó Công an quận Ngô Quyền nhận 8 thư khen của nhân dân.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13320813
Trực tuyến: ...