"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đoàn thanh niên CATP: Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên

Cập nhật: 28/06/2022 08:03

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên được các cấp bộ Đoàn trong CATP chú trọng triển khai thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND, quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về những điều đảng viên, CBCS Công an không được làm. Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho CBCS nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, tư thế tác phong của người CAND gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các mô hình “Chi đoàn mạnh”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.

Đại uý Trần Danh Trung - Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố tuyên truyền phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông tại trường học

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ CATP đã chú trọng triển khai các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tự hào truyền thống CAND”, “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”..., gắn với tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị với đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an Hải Phòng.

Đoàn thanh niên hiến máu vì cộng đồng

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài lực lượng xây dựng nhiều tuyến tin bài, phóng sự tuyên truyền về các mặt hoạt động, gương cán bộ, đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Fanpage, Facebook của Đoàn Thanh niên CATP...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656343
Trực tuyến: ...