"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cụm Công an xã, thị trấn (Công an huyện An Dương): Giao ban thi đua vì an ninh Tổ quốc quý 2

Cập nhật: 02/07/2020 07:00

Vừa qua đã diễn ra hội nghị giao ban thi đua vì an ninh Tổ quốc cụm Công an xã, thị trấn thuộc Công an huyện An Dương.

Giao ban giao ban thi đua vì an ninh Tổ quốc cụm Công an xã, thị trấn

Trong quý 2 năm 2020, Công an các xã, thị trấn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn ban đầu sau khi triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Cụm Công an xã, thị trấn cũng làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng đồng thời nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Công an huyện và cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 105 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phối hợp điều tra khám phá hàng chục vụ án, vận động nhiều đối tượng trốn thi hành án ra dầu thú giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Xảy ra 29 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn các xã, thị trấn, làm rõ 26 vụ đạt tỷ lệ khám phá 90%, trong đó xảy ra và làm rõ 2 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá 100%. Lực lượng Công an xã, thị trấn tiến hành kiểm tra lưu trú 250 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vận động thu hồi 02 súng, 28 dao kiếm, 2 kg pháo, 30 viên đạn các loại…

Các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu xuất sắc được biểu dương

Trong quý, Cụm Công an xã, thị trấn được UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố và Huyện ủy, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen cho 04 tập thể, 107 cá nhân… Các đơn vị trong Cụm Công an xã, thị trấn cũng xây dựng bảng chấm điểm với số điểm tối đa 100 điểm, đồng thời chấm điểm với các nội dung thống nhất, công khai và được sự nhất trí. Cụm Công an xã, thị trấn biểu dương 2 tập thể là Công an xã Đại Bản và Hồng Thái cùng 05 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317415
Trực tuyến: ...