"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an huyện: Cán bộ, chiến sỹ không vi phạm quy trình công tác

Cập nhật: 11/05/2020 10:40

Công an các huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác; tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, từ đó nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần, thái độ, văn hóa ứng xử trong giải quyết công việc của công dân. Lãnh đạo các đơn vị yêu cầu 100% CBCS giữ nghiêm lễ tiết, tác phong ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc được giao; nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích chính đáng của người dân bằng những việc làm cụ thể như: niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, bố trí cán bộ phù hợp làm công tác tiếp dân, tận tình hướng dẫn nhân dân làm đúng thủ tục... qua đó đã nhận được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Công an các huyện tổ chức cấp căn cước công dân miễn phí cho những người có công nhân dịp kỷ niệm dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo Công an các huyện cũng thường xuyên quan tâm, chấn chỉnh công tác trực ban tiếp dân, thường trực sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, 4 tháng đầu năm, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị lập biên bản, vi phạm quy chế làm việc, quy trình công tác phải xử lý kỷ luật.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867370
Trực tuyến: ...