"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ mùa hanh khô

Cập nhật: 14/09/2020 10:27

Chuẩn bị buớc vào mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn ở múc cao nếu không có các biện pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, dẫn đến hậu quả khó lường.

Để phòng ngừa hiệu quả cháy, nổ, các quận, huyện đã phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ). Trong tình huống xảy ra cháy, nổ, các lực lượng sẽ được huy động xử lý tốt đám cháy ngay từ ban đầu, thiệt hại và hậu quả sẽ được giảm tối đa; Một số địa phương đã thành lập mô hình PCCC hoạt động hiệu quả.

Song song với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an các quận huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để khắc phục kịp thời những thiếu sót có thể gây cháy, nổ.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đề nghị các cơ sở, hộ gia đình cần cẩn trọng trong việc sử dụng lửa, điện, thắp hương thờ cúng; Người dân nên tự giác học tập, nâng cao ý thức pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy để không bị động khi cháy, nổ xảy ra; Tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy, phân công trực 24/24 giờ; Bảo đảm điều động bố trí lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317978
Trực tuyến: ...