"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chi đoàn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông - Chi đoàn trường TH Nguyễn Trãi: Tổng kết hoạt động Tháng thanh niên

Cập nhật: 09/04/2022 16:21

Chiều 08/4/2022, tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã diễn ra chương trình tổng kết hoạt động tháng thanh niên và triển khai phương hướng nhiệm vụ phối hợp giữa Chi đoàn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông - Chi đoàn trường TH Nguyễn Trãi.

Trồng cây lưu niệm tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông

Gắn biển công trình thanh niên 

Tổng kết Tháng thanh niên và thống nhấ phương hướng phối hợp công tác giữa 2 Đoàn thanh niên

Tại hội nghị, 2 Chi đoàn tổ chức tổng kết hoạt động Đoàn trong tháng thanh niên. Trong tháng qua, Đoàn thanh niên 2 đơn vị đã nhiều hoạt động tạo sự đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ nhau về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Sau buổi tổng kết, Chi đoàn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông - Chi đoàn trường TH Nguyễn Trãi cũng đã tổ chức trồng cây lưu niệm, đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ. Mô hình phối hợp này là một trong những cách làm sáng tạo trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như các tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong các trường học trên địa bàn thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321081
Trực tuyến: ...