"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đánh giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về lĩnh vực PCCC và CNCH

Cập nhật: 02/08/2022 07:50

Sáng 01/8/2022, tại Phòng PCCC và CNCH - Công an thành phố, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về công tác PCCC và CNCH - Công an thành phố đã có buổi làm việc về nội dung rà soát, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về lĩnh vực PCCC và CNCH.

Đại tá Lê Quốc Đạt - Phó trưởng Phòng PCCC và CNCH làm việc với đoàn công tác

Tại buổi làm việc, các đơn vị đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận về tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Theo đó, thời gian qua Phòng PCCC và CNCH làm tốt công tác tham mưu ban hành chỉ đạo, triển khai xây dưng mô hình  Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC; chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC; chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC; thôn an toàn PCCC... đã xây dựng 21 cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về PCCC. Năm 2021, Phòng PCCC và CNCH phối hợp xây dựng và công nhận 10 chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC; 02 khu chung cư, 507 tổ dân phố, nhà tập thể đạt tiêu chuẩn an toàn PCCC, công nhận 150 đơn vị tiên tiến về PCCC. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về lĩnh vực PCCC và CNCH còn chưa lan tỏa đến một số địa bàn cơ sở, đặc biệt là các địa bàn trường học..

Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trao đổi, hướng dẫn

Trên cơ sở kết quả thực tế, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trao đổi, hướng dẫn để Phòng PCCC và CNCH đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình về lĩnh vực PCCC trong thời gian tới.

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321053
Trực tuyến: ...