"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam CATP

Cập nhật: 23/03/2020 09:29

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống cháy, nổ, Trại Tạm giam - CATP vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho cán bộ, chiến sỹ.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sỹ Trại Tạm giam - CATP đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn - CATP truyền đạt các nội dung: Một số điểm cần lưu ý trong Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các văn bản có liên quan; Những kiến thức cơ bản về RCCC; Công tác tổ chức chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của lực lượng PCCC cơ sở; kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, tính năng, tác dụng, cách sử dụng của một số loại bình chữa cháy xử lý tình huống hỏa hoạn xảy ra ban đầu. Sau phần lý thuyết, cán bộ, chiến sỹ được tham gia phần thực hành sử dụng bình chữa cháy cầm tay, dùng chăn ướt để dập tắt đám cháy bình gas, dập tắt khay xăng cháy.

Buổi tập huấn đạt được mục tiêu, nội dung đề ra. Qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ Trại Tạm giam hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC. Đặc biệt là nắm rõ các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và biết cách phối hợp nhịp nhàng để xử lý tốt các tình huống cháy nổ xảy ra, phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292908
Trực tuyến: ...