"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tầm quan trọng của công tác cứu nạn, cứu hộ

Cập nhật: 11/03/2020 20:47

Trong các vụ cháy nổ, ngoài việc nhanh chóng dập tắt đám cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Nhận thức được điều đó, CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an các địa phương tham mưu chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ tới từng cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân... Bên cạnh đó, là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã chủ động hướng dẫn kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại nhiều cơ sở, nhất là cơ sở trọng điểm; Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/ 24h để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Xây dụng, tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất công tác phối hợp, quy trình tham gia cứu nạn, cứu hộ tại những sự cố, tai nạn.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luyện tập

Mặt khác, để tăng cường khả năng ứng phó, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã đẩy mạnh tập luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Mỗi cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ CNCH đều có sự rèn luyện sức khỏe thể chất, thuần thục các kỹ năng và phải có tinh thần đồng đội cao, sự phối hợp nhịp nhàng để xử lý tình huống đạt hiệu quả cao nhất.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867224
Trực tuyến: ...