"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thông báo về việc triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Cập nhật: 25/09/2021 07:37

Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 30/9/2021, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Văn phòng Bộ Công an triển khai chạy thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, gồm: (1)Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (2)Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (3)Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; (4)Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (5)Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (6)Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; (7)Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; (8)Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; (9)Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; (10)Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (11)Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (12)Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; (13)Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (14)Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (15)Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; (16)Phục hồi hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Khánh thành bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hải Phòng 

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an sẽ được triển khai chính thức kể từ ngày 01/10/2021.

Song song với việc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC qua hình thức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa (địa chỉ: Số 1 Vũ Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định./.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10508165
Trực tuyến: ...