"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tuyên truyền PCCC tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh khu vực Cát Hải

Cập nhật: 05/05/2021 13:00

Vừa qua, Đội PCCC và CNCH - Công an huyện Cát Hải phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh khu vực Cát Hải tổ chức công tác PCCC và CNCH.

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Cát Hải đã hướng dẫn 44 cán bộ, nhân viên đơn vị được phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác PCCC và CNCH; tuyên truyền hướng dẫn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức PCCC và CNCH, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn thoát nạn cho cán bộ, nhân viên và lực lượng PCCC cơ sở. Bên cạnh đó đơn vị cũng hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên và lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nắm vững tính năng, tác dụng, phương pháp kiểm tra, cách sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, phương tiện PCCC, công tác tổ chức xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra...

Sau phần lý thuyết, cán bộ, nhân viên được thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy được trang bị (bình bột MFZ4, bình khí CO2 MT3).

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9004661
Trực tuyến: ...