"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giao ban công tác đảng và công tác chính trị trong Công an nhân 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 22/06/2022 17:25

Sáng 22/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị CAND 6 tháng đầu năm. Được sự uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, Công an các quận, huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Hải Phòng

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương. Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng của lực lượng CAND đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình; trong đó đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tham mưu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, điều lệnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an trong lòng nhân dân.

Đặc biệt, đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND; làm tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; tuyên truyền về lực lượng Công an xã, về Đề án ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư..., qua đó góp phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng CAND, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Đại tá Ngô Hoài Thu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu. Các cấp ủy Đảng trong CAND tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, như: Nghị quyết 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Xây dựng văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an, tăng cường rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tác phong, lề lối làm việc; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, coi trọng danh dự, giữ gìn uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an đối với nhân dân. Phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống...

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại Hội nghị.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, các quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm, quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND; việc chấp hành điều lệnh CAND, quy trình, chế độ công tác, tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an….

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656526
Trực tuyến: ...